Menu główne

Prośba o ograniczenie osobistego udziału w posiedzeniu Rady Miejskiej

16.09.2020
Na zdjęciu Sesja Rady Miejskiej

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SESJI W DNIU 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU

W związku z organizacją sesji Rady Miejskiej w dniu 17 września 2020 r., w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego informuję, że w celu profilaktyki i podjęcia działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się i ochroną przed zakażeniem wirusem SARS-Co-2 (COVID-19) zwracam się z prośbą do mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedli o ograniczenie osobistego udziału w posiedzeniu Rady Miejskiej i korzystanie z możliwości oglądania transmisji sesji w internecie, zarówno on - line, jak i nagrania udostępnionego po sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Rady Miejskiej. Jednocześnie informuję, że na sali nr 300 w czasie trwania obrad Rady Miejskiej obowiązują następujące zasady:

1) Przy wejściu na salę sesyjną znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, papierowe ręczniki oraz kosze na zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki.

2) Osoby uczestniczące w sesji noszą maseczki ochronne lub przyłbice.

3) W celu zachowania bezpiecznej odległości (dystans 1,5 m) pomiędzy uczestnikami sesji na sali konferencyjnej wyznaczono miejsca dla radnych Rady Miejskiej, kierownictwa Urzędu Miejskiego, pracowników obsługujących posiedzenie, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców.

4) Co najmniej raz na 2 godziny zapewniona zostanie wymiana powietrza poprzez wietrzenie sali konferencyjnej.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku