Menu główne

Organizacja Wszystkich Świętych

27.10.2014

Przygotowana organizacja ruchu (w załączniku) ma usprawnić ruchu pojazdów i pieszych w dni świąteczne (Wszystkich Świętych). Jej celem jest :

A. ograniczenie prędkości

B. zakaz zatrzymywania pojazdów/ parkowanie

C. ochrona pieszych

D. ograniczenie dostępu na poszczególnych ulicach

E. usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej

 

A. Ograniczenie prędkości                  

W związku z nasileniem natężenia ruchu pojazdów oraz pieszych w okresie świąt Wszystkich Świętych, podjęto działanie mające na celu ograniczenie prędkości w okolicach cmentarza komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej: 

* od skrzyżowania ulic Gnieźnieńskiej, Manowskiej, Rubinowej do Ronda Solidarności oraz na ul. Kamieniarskiej i Strażackiej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.           

B. Zakaz zatrzymywania pojazdów/ parkowanie

W celu usprawnienia ruchu w obrębie cmentarza komunalnego wprowadzono ograniczenia związane z zatrzymywaniem pojazdów.

Na całej długości ulicy Gnieźnieńskiej od skrzyżowania z ulicą Kamieniarską obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, wyjątkiem są okolice wjazdu na teren cmentarza, tam możliwe będzie zatrzymanie samochodów w celu wysadzenia pasażerów. Od strony ulicy Diamentowej do postoju taxi prawy pas ruchu ulicy Gnieźnieńskiej będzie przeznaczony na postój samochodów.

W okolicach cmentarza możliwe będzie zaparkowanie samochodu na ul. Paderewskiego (centrum handlowe Atrium, Castorama)

C. Ochrona pieszych

Na odcinku chodnika od głównego wejścia na teren cmentarza do końca cmentarza, przy krawędzi jezdni zostaną postawione zapory drogowe wraz z taśmą ostrzegawczą, by zabezpieczyć się przed wtargnięciem pieszych na jezdnię oraz uniemożliwić wjazd pojazdów na chodnik.

D.  Ograniczenie dostępu na poszczególnych ulicach

Wjazd na ul. Kamieniarską zostanie ograniczony tylko dla zaopatrzenia, służb komunalnych oraz osób niepełnosprawnych ze względu na spodziewany bardzo duży ruch pieszych oraz zlokalizowane w tym stoiska handlowe. Wjazd na ulicę Kamieniarską odbywać się będzie od strony ulicy Połczyńskiej.

Wjazd na parking przy postoju taksówek również zostanie ograniczony tylko do osób niepełnosprawnych.

E. Usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej

Ruch autobusów w obrębie cmentarza odbywać się będzie następująco:

* wjazd odbywać się będzie ul. Strażacką na plac (plac między ul. Strażacką  a Kamieniarską), gdzie zostaną zlokalizowane tymczasowe przystanki autobusowe dla wysiadających oraz dla wsiadających, następnie autobus wyjeżdżał będzie ul. Kamieniarską i Gnieźnieńską.


 

Od 31 października do 3 listopada  br. w budynku administracji Cmentarza (tel. 943422420) od godziny 8.00 do godziny  18.00 (w dniu 3.11. od 8.00 do 13.00) będą pełnione przez pracowników administracji cmentarza  dyżury mające na celu informowanie odwiedzających m.in. o miejscu pochówku zmarłych. Aby ułatwić poruszanie się po cmentarzu osobom spoza Koszalina, przygotowano kserokopie planu cmentarza. Można również skorzystać z info kiosku (wejście do budynku administracji cmentarza przy ul. Gnieźnieńskiej) oraz otrzymać informacje od pracowników cmentarza przy wejściu od ul. Kamieniarskiej. Niezbędne wiadomości można także uzyskać na stronie internetowej cmentarza, gdzie łatwo znaleźć informację na temat miejsca pochówku.

Do obsługi cmentarza skierowano dodatkowe służby porządkowe złożone z pracowników PGK. Na okres przedświąteczny wstawiono dodatkowych 40 pojemników na odpady zmieszane, co przy obecnie postawionych 120 pojemnikach o pojemności 660 i 1.100 litrów oraz zwiększonej częstotliwości wywozów, zabezpieczy niezbędne potrzeby.  Dla odwiedzających i handlujących zabezpieczone zostaną dodatkowe toalety przenośne. Administracja cmentarza zadbała nie tylko o porządek, ale również o udrożnienie wszystkich punktów poboru wody na terenie cmentarza.

W okresie Świąt zwiększono patrole firmy ochroniarskiej, będą również częstsze patrole policji i straży miejskiej. W razie wypadków lub zasłabnięć zabezpieczono karetkę.

 

W   2014 roku   przeprowadzono   szereg   prac   remontowych   i renowacyjnych:

- wyremontowano (utwardzenie polbrukiem) teren o powierzchni 616 m2. Do końca listopada zostanie wykonany remont ogrodzenia o długości 230 mb.

- do końca roku zostanie postawiona nowa ściana urnowa;

- przy bramie E (nowa cześć cmentarza) powstał budynek gospodarczy,

- uruchomiono wjazd na teren cmentarza od ulicy Kamieniarskiej;

- gruntownie umyto pomnik Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu wojennym

 

Na nowej części cmentarza (za torami) do 21 października 2014 roku pochowanych jest 5400 osób. Łącznie na cmentarzu Komunalnym w Koszalinie pochowanych jest około 53 tysięcy zmarłych. W najbliższym czasie nowa część cmentarza zostanie powiększona o kolejne 6 ha (prace rozpoczęto na początku października). Obecnie obszar cmentarza wynosi 36 ha.

Wzrasta liczba pochówków urnowych w grobach rodzinnych, jak również na polu urnowym w kwaterze U-2. W roku 2014 wykonano ich już 200 (do końca września 2014).

 

Handel

Zgodnie z prawem wszystkie placówki powinny być 1 listopada ustawowo zamknięte. Wyjątkiem są małe sklepy, w których pracują właściciele. Jedyny całodobowy sklep, czyli Tesco będzie nieczynny od godz. 5.00 - 1 listopada do godz. 6.00 - 2 listopada

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku