Menu główne

Nowe inwestycje w Koszalinie

23.12.2019

Dnia 23 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 Prezydent Koszalina Piotr Jedliński wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem podpisali dwie umowy dotyczące projektów:


1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” 

Projekt modernizacja oświetlenia ulicznego polega na modernizacji starego oświetlenia ulicznego znajdującego się w mieście na nowe, energooszczędne, zmniejszające uciążliwość infrastruktury dla środowiska. Słupy oświetleniowe na modernizowanych ulicach będą  miały zastosowane nowoczesne źródła światła o mniejszej mocy. Realizacja zastosowanego rozwiązania  będzie  się opierać na rozbudowanych układach sterowania tzw. matrycą diod LED, wyposażonych w czujnik temperatury, pozwalających sterować strumieniem świetlnym oraz ograniczać pobór mocy zapobiegając uszkodzeniu diody.


Zakres inwestycyjny projektu:

Zadanie 1 Roboty budowlane - ul. Kołłątaja. Zakup opraw – oświetlenie ledowe oraz zakup słupów oświetleniowych. Zakup fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 59 478,93 PLN


Zadanie 2 Roboty budowlane - ul. Oskara Lange.  Zakup opraw oświetlenie ledowe, zakupów słupów, zakup fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 241 500,97 PLN


Zadanie 3 Roboty budowlane - ul. T. Boya Żeleńskiego, J. Kasprowicza. Zakupów słupów oraz fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 86 679,49 PLN

Zadanie 4 Roboty budowlane - ul. J. Fałata (wewnętrzna). Zakup opraw- oświetlenie ledowe, słupów i fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 127 450,14 PLN

Zadanie 5 Roboty budowlane - ul M. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki. Zakup opraw- oświetlenie ledowe, słupów i fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 352 434,36 PLN

Zadanie 6 Roboty budowlane - ul. Zielonej. Zakup opraw- oświetlenie ledowe, słupów i fundamentów.

Wartość całkowita zadania: 97 509,48 PLN

Zadanie 7 Promocja projektu. Zakup tablic informacyjnych/pamiątkowych.

Wartość całkowita zadania: 6 150,00 PLN

Zakładany wskaźnik produktu:

-liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 328 szt.

Zakładane wskaźnik rezultatu

-ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 88,16

-ograniczenie emisji CO2 -71,89

2. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych” 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na obszarze miejskim wchodzącym w skład zasięgu terytorialnego obszarów rewitalizacji i polegać będzie na rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 (oficyna A i B). Przedsięwzięcia te zostały ujęte na liście Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026.

Projekt dostosowano do maksymalnej wartości dofinansowania w konkursie z działania 9.3 RPO WZ, tj. 4 000 000,00 zł.

Projekt rewitalizacji parku im. T. Kościuszki obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wymianie nawierzchni alejek parkowych o długości około 1 km, montażu elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze), przebudowie sieci oświetlenia zewnętrznego wraz  z montażem nowych lamp, humusowanie i obsianie trawą oraz wycinkę nasadzeń przewidzianych do usunięcia. Dzięki rewaloryzacji i modernizacji ternu Parku im. Tadeusza Kościuszki – miasto otrzyma nową przestrzeń sprzyjającą integracji społecznej i międzypokoleniowej, stanowiącą atrakcyjną alternatywę dla rodziców - zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. W zmodernizowanym parku im. T. Kościuszki zrealizowany zostanie również projekt powiązany, opisany w GPR pn. „Park im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie miejscem nauczania metodą obserwacji  i eksperymentu”, w którym udział wezmą uczniowie poszczególnych etapów edukacyjnych: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5-6 lat, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B obejmuje budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową, wymianę okien na strychu i w piwnicach budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku