Menu główne

nasz region otrzyma dofinasowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 400 mln złotych

30.11.2022

Dotychczasowa dobra współpraca 19 samorządów zrzeszonych przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) sprawiła, że do 2027 r. na wsparcie jej działań zadeklarowano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 400 mln zł.

Pieniądze pochodzić będą z krajowego Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKs) oraz z programu regionalnego” Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027”.

Co istotne – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wstępnie deklarowało w ramach FEnIKs-a wsparcie kwotą 150 mln zł, ale po analizie obszaru i działalności ZIT KKBOF z lat 2014-2020, poziom wsparcia naszego regionu wzrósł do 180 mln zł.

Z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego” ZIT KKBOF otrzymać ma ponad 50 mln euro, czyli ok. 225 mln zł.

W ramach środków krajowych wsparcie finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na inwestycje głównie w infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego, węzły przesiadkowe (w tym parkingi Park & Ride poza centrami miast) oraz rozwiązania IT. Planowane jest również wsparcie zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów).

Warunkiem otrzymania funduszy jest przedstawienie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo, określi kluczowe dla naszego regionu inwestycje. Prace nad Strategią ZIT prowadzone są od ponad roku w ramach prac nad głównym dokumentem strategicznym dla obszaru KKBOF, czyli Strategią Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF, która wraz z Planem Zrównoważonej mobilności miejskiej była przedmiotem zakończonych w tym tygodniu konsultacji społecznych.

Konkretne inwestycje zostaną wypracowane podczas wspólnych prac członków ZIT KKBOF i będą opierały się na zapisach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, która została wprowadzona w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełożyło się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Do najważniejszych celów realizacji ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) należy realizacja zintegrowanych projektów, które sprzyjają rozwojowi całego obszaru, integracji jego mieszkańców i współpracy samorządów w realizacji potrzeb miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w latach 2014-2020 do KKBOF trafiło 40 mln euro.

ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny obejmuje samorządy: Gmina Będzino, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Rymań, a Liderem Partnerstwa jest Gmina Miasto Koszalin.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku