Menu główne

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Złóż wniosek!

06.01.2020
Prezydent Miasta z laureatami na scenie Filharmonii Koszalińskiej

Prezydent Miasta Koszalina

przypomina,

że zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/723/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 października 2018 r. do 15 stycznia 2020 roku  można składać wnioski  o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania  i  ochrony  kultury.  Wnioski w sprawie przyznania Nagrody składa   się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie -  Rynek Staromiejski 6–7.

 

Wyróżnia się następujące kategorie Nagrody:

- Nagrody przyznawane dzieciom i młodzieży

1) Nagroda I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

2) Nagroda II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie  kultury;

3) Nagroda specjalna za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

4) Nagroda za działania w zakresie kultury – „Kulturalna Inicjatywa Roku”.

- Nagrody przyznawane dorosłym

1) Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie  kultury ;

2) Nagroda za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania  i promocji kultury;

3) Nagroda specjalna za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

4) Nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”;

5) Nagroda za działania w zakresie kultury – „Kulturalna Inicjatywa Roku”.

6) Nagroda za wspieranie działalności kulturalnej „Mecenas Kultury”

Nagrody  mogą być przyznane na wniosek :

1)  organu administracji rządowej lub samorządowej;

2)  grupy co najmniej trzech radnych Rady Miejskiej w Koszalinie;

3)  Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina;

4)  instytucji kultury;

5) związku lub stowarzyszenia zawodowego, twórczego, kulturalnego i fundacji;   

6) szkoły podstawowej, ponadpodstawowej artystycznej, placówki oświatowo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno   –    wychowawczego;  

7) szkoły wyższej;

8) spółdzielni mieszkaniowej; 

9) prasy, radia, telewizji:

10) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania w/w nagród zawarte zostały w Uchwale Nr  XLIX/723/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała,  dostępna jest  na stronie www.koszalin.pl (po kliknięciu w link przejdą Państwo na główną stronę www.koszalin.pl)  - podstrona „kultura” - zakładka „Nagrody w dziedzinie kultury” oraz w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i 18. Informacja telefoniczna pod numerem 943488707 .              

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania nagród i o dokładne wypełnienie obowiązujących druków. Brak uzasadnień i załączników może sprawić, że wniosek nie będzie rozpatrzony przez Kapitułę.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku