Menu główne

Nabór do Koszalińskiej Rady Seniorów

05.03.2019
Nabór do Koszalińskiej Rady Seniorów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina o naborze kandydatów na członków                          

Koszalińskiej Rady Seniorów

 

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/689/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 20124 roku w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr III/36/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów (treść uchwały)

ogłasza się nabór na członków Koszalińskiej Rady Seniorów.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz miasta. Rada działa na terenie Miasta Koszalina.

Zgodnie ze Statutem Koszalińskiej Rady Seniorów członkami Koszalińskiej Rady Seniorów mogą zostać przedstawiciele: osób starszych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku będący mieszkańcami Koszalina.

 

Do Rady wejdzie 15 osób wybranych w drodze losowania,  w tym:

 

1)    5 przedstawicieli organizacji pozarządowych

2)    5 przedstawicieli uniwersytetu trzeciego wieku

3)    5 przedstawicieli osób starszych (kandydat musi mieć ukończony 60 rok życia).

 

Organizacje pozarządowe i uniwersytety trzeciego wieku mogą zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

 

Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są na formularzu.

1)    Formularz zgłoszenia kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 1 do uchwały z dnia 24 stycznia 2019 r. (pobierz załącznik)

2)     Formularz zgłoszenia kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów przez uniwersytet trzeciego wieku stanowi załącznik nr 2 do uchwały z dnia 24 stycznia 2019 r. (pobierz załącznik)

3)    Formularz zgłoszenia kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 3 do uchwały z dnia 24 stycznia 2019 r.  (kandydaci zgłaszają się samodzielnie). (pobierz załącznik)

 

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miejskiego  w Koszalinie oraz na stronie www.koszalin.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 6 do 19 marca 2019 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin w kopercie z dopiskiem „Nabór do Koszalińskiej Rady Seniorów”.

 

Informacja o terminie i miejscu losowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie – www.koszalin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin. 

 

Losowanie ma charakter jawny.

 

Informacje na temat Koszalińskiej Rady Seniorów można uzyskać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26 pokój nr 16 oraz pod numerem telefonu  94 348- 87-16.

 

 

Piotr Jedliński

 

Prezydent Miasta

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku