Menu główne

Montaż pojemników półpodziemnych rozpoczęty!

07.02.2018
Pojemniki półpodziemne montaż

W dniu dzisiejszym rozpoczął się montaż pierwszego EKOpunktu przy ul. Modrzejewskiej 62-66. EKOpunkt składał się będzie z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne. W projekcie przewidziano 35 EKOpunktów rocznie, co przez 3 lata trwania projektu daje 105 EKOpunktów. Łącznie będzie to 525 pojemników (420 szt. 3 m3 na odpady selektywne i 105 szt. 5 m3 na odpady komunalne zmieszane).

Projekt pn „Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość projektu wyniosła 3 995 773,26 zł z czego Fundusz dofinansuje kwotę 1 997 886,63 zł.

   Montaż pojemników półpodziemnych Montaż pojemników półpodziemnych

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku