Menu główne

Magnolia dla Koszalina

19.10.2018
Magnolia dla Koszalina

18 października w szczecińskiej Filharmonii odbyła się Gala „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”, będąca piątą edycją prestiżowego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. WUP odpowiada za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatywa ta ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Koszalin otrzymał dwie nominacje w tym konkursie: Najlepszy Beneficjent RPO WZ oraz Inwestycja w Edukację, zwyciężając w pierwszej z tych kategorii. Nagroda dotyczy zaangażowania koszalińskiego samorządu w sprawy oświatowe, a zwłaszcza w program „Wsparcie na starcie!”, który kompleksowo i długofalowo wspomagają rozwój koszalińskich szkół.

- Ta nagroda jest uhonorowaniem zaangażowania miasta w koszalińską edukację – mówi Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta ds. społecznych. – W ostatnich latach zdobyliśmy 30 milionów złotych, które zostały zainwestowane w nowe technologie i edukację. Nasze szkoły są sukcesywnie poddawane termomodernizacji, co znacznie polepsza warunki nauki koszalińskich uczniów. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że Koszalin jest w naszym województwie liderem w sferze oświatowej.

Magnolia dla Koszalina

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku