Menu główne

"Koszalińskie Orły" wylądowały

10.01.2017
Koszalińskie Orły

9 stycznia w Filharmonii Koszalińskiej odbyło się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Piotra Jedlińskiego. To jedenaste spotkanie, podczas którego prezydent Koszalina spotkał się z przedstawicielami świata biznesu, kultury, nauki, oświaty, organizacji pozarządowych, sportu i innych dziedzin istotnych dla Koszalina. To także czas, kiedy głowa miasta honoruje „Koszalińskimi Orłami” osoby i instytucje z Koszalina, które w minionym roku wyróżniły się swoim działaniem.

Koszalińskie Orły

W 2016 r. były to: Fundacja Zdążyć z Miłością, Fabryka Maszyn "BUMAR-Koszalin" S.A., II LO im. W. Broniewskiego oraz Szkoła Tańca "Top-Toys".

Koszalińskie Orły

Uroczystość poprzedził występ Filharmonii Koszalińskiej, która zaprezentowała wiązankę utworów ze "Skrzypka na dachu".

Koszalińskie Orły

W tym roku przyznanych zostało pięć Orłów, które prezydent Jedliński wręczył podczas Spotkania Noworocznego. Podczas okolicznościowego przemówienia prezydent Koszalina podsumował miniony rok przez pryzmat wydarzeń światowych, krajowych i koszalińskich, wspomniał także o swoich zamierzeniach na rok bieżący. Podczas wystąpienia podkreślał przede wszystkim potrzebę aktywności społecznej mieszkańców miasta i sposoby jej pobudzania w Koszalinie.

Koszalińskie Orły

W tym roku podczas spotkania noworocznego zostali wyróżnieni:

1. W dziedzinie „Gospodarka”:

Meden-Inmed Sp z o.o. za innowacyjność  rozwiązań  oraz  zbudowanie silnej koszalińskiej marki rozpoznawalnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Koszalińskie Orły      

Firma Meden-Inmed Sp z o.o. na rynku medycznym funkcjonuje od roku 1989. Długoletnie doświadczenie i sumienna praca pozwoliły firmie  na ugruntowanie pozycji lidera zarówno w roli producenta jak i dystrybutora profesjonalnej aparatury medycznej.

O jakości firmy Meden-Inmed świadczą przede wszystkim jej  własne wyroby. Proces produkcyjny zaczyna się w wykwalifikowanych biurach konstrukcyjnych, przechodzi przez nowoczesne hale produkcyjne i montażowe, a gotowy produkt szybko i bezpiecznie przekazywany jest w ręce klientów  dzięki nowoczesnemu centrum logistycznemu.

Do najpopularniejszych wyrobów firmy należą: stoły do masażu, wózki endoskopowe, lampy IR, symulatory chodu, wanny do hydromasażu, wirówki oraz urządzenia do masażu wodnego na sucho.        

Jednym z największych osiągnięć firmy Meden-Inmed Sp z o.o. w ostatnim czasie jest współpraca z Fundacją  Rozwoju Kardiochirurgii przy opracowywaniu  projektu  lekkiego  przenośnego  Robota Robin Heart stosowanego podczas operacji endoskopowych. Robot ten ma być eksperymentalnie użyty przez dr Grzegorza Religę w 2017 roku.

Obecnie w firmie Meden - Inmed Sp z o.o. pracuje ok. 300-osobowy  zespół.

Wyroby medyczne firmy  cieszą się uznaniem na całym świecie. Obecnie Meden-Inmed dostarcza produkty na sześć kontynentów. Wyroby z logo firmy Meden-Inmed można spotkać między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Australii czy też takich krajach jak Kazachstan i Uzbekistan.

2. W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność”:

Ksiądz doktor Radosław Siwiński za zrozumienie potrzeb innych, otwartość serca i zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Koszalińskie Orły 

Ksiądz doktor Radosław Siwiński urodził się w 1976 r. i pochodzi z Kołobrzegu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie święcenia kapłańskie otrzymał w 2007 r.

W 2011 r. został mianowany przez Biskupa Edwarda Dajczaka na koordynatora do Spraw Nowej Ewangelizacji.  W 2013 r. uzyskał doktorat z filozofii i został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie .

Z inicjatywy księdza Radosława Siwińskiego 12 października 2010 r. zostało powołane Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, którego został prezesem.

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia pozyskało budynek przy al. Monte Cassino, gdzie rozpoczęło prace związane z budową Domu Miłosierdzia Bożego.  Dom Miłosierdzia został stworzony dzięki ogromnej determinacji księdza Radosława i wsparciu wielu instytucji oraz zaangażowaniu mieszkańców Koszalina i wolontariuszy.

Celem Domu Miłosierdzia Bożego jest pomoc oraz długotrwałe i kompleksowe wsparcie  dla osób znajdujących się w ubóstwie oraz osób borykających się z problemami dnia codziennego. Osoby korzystające ze wsparcia Domu Miłosierdzia oprócz możliwości schronienia i bezpłatnego posiłku mają zapewnioną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.

Ksiądz Radosław Siwiński dzięki swojej wielkiej determinacji oraz otwartości serca potrafi zaangażować ludzi dobrej woli w niesienie pomocy osobom potrzebującym. 

Jedną z niezwykłych inicjatyw ks. Radosława Siwińskiego jest uruchomienie w ostatnich dniach kawiarni „Kawa z Duszą” przy ul. Dzieci Wrzesińskich, z której dochód przeznaczony zostanie na działania Domu Miłosierdzia.

3. W dziedzinie „Kultura”:

Pani Daria Zawiałow za konsekwentny rozwój artystyczny  oraz znakomity debiut na polskiej scenie muzycznej.

Koszalińskie Orły

Daria Zawiałow urodziła się w 1992 roku w Koszalinie. Karierę muzyczną zaczęła w wieku 7 lat w programie „Od przedszkola do Opola”'. Śpiewu uczyła się między innymi   w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

Była chórzystką Maryli Rodowicz.

W 2009 r. Daria Zawiałow zwyciężyła w finale „Szansy na sukces”,  jednak popularność wśród szerszej publiczności zyskała dochodząc do  półfinału 4. edycji programu  „Mam Talent” (2011 r.). Wzięła też udział  w dwóch edycjach programu X Factor (2013 oraz 2014 rok). Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali.

Szczególnie udany dla jej kariery artystycznej był rok 2016, w którym wygrała VII edycję Festiwalu Piosenki  i Ballady Filmowej w Toruniu, była też finalistką Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie" w Bydgoszczy. Na podkreślenie zasługuje także jej występ podczas tegorocznego 53. Opolskiego Konkursu Polskiej Piosenki w Koncercie „Debiuty 2016”, gdzie znakomicie wykonała piosenkę ze swojego debiutanckiego  singla – „Malinowy chruśniak”. Dzięki temu otrzymała: nagrodę Polskiego Radia, Opolską Karolinkę oraz nagrodę Stowarzyszenia SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych ).

W kwietniu 2016 roku artystka podpisała kontrakt z wytwórnią Sony Music i od razu rozpoczęła pracę nad debiutanckim albumem, na którym  znajdą się  przede wszystkim jej autorskie kompozycje. Pierwszy wydany utwór z tej płyty, singiel zatytułowany „Malinowy Chruśniak”, szturmem podbił listy przebojów i serca fanów. Po kilku miesiącach od premiery singla wokalistka zaprezentowała fanom kolejny utwór: piosenkę zatytułowaną „Lwy”. Premiera  utworu  odbyła się 23 sierpnia, a w październiku ukazał się kolejny kawałek pt. „Kundel bury”. Wszystkie utwory mogliśmy  usłyszeć na żywo w Clubie 105 Centrum Kultury 105 podczas ubiegłorocznego występu.

Talent Darii Zawiałow  został doceniony przez największych artystów polskiej sceny muzycznej takich jak: Mela Koteluk, Piotr Rogucki, Ania Dąbrowska i Maryla Rodowicz.

4. W dziedzinie „Sport”:

Pan Maciej Sochal za  niezwykłą wolę walki, niezłomność ducha i mistrzostwo sportowe.

Koszalińskie Orły 

Maciej Sochal urodził się w 1987 roku w Szczecinku. W wyniku choroby od kilkunastu lat porusza się na wózku inwalidzkim.

W 2003 roku pod kierunkiem Aleksandra Popławskiego zaczął trenować pchnięcie kulą i rzut maczugą jako zawodnik Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start Koszalin”.

W trakcie wieloletniej kariery sportowej wywalczył szereg medali mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Startował na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach, Londynie i Rio de Janeiro.

W roku 2012 i 2016 zajął 4. miejsce w pchnięciu kulą (za pierwszym razem w kategorii F32/33, za drugim razem w kategorii F32).

Jednak największy sukces sportowy odniósł w rzucie maczugą na Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016 roku, zdobywając w kategorii F31/32 złoty medal, gdzie w swojej ostatniej próbie posłał maczugę na odległość 33 metrów i 91 centymetrów.

Maciej Sochal do swojej imponującej kolekcji medali i osiągnięć sportowych dołączył również rekord świata w rzucie maczugą z wynikiem 37 metrów i 19 centymetrów, który uzyskał 14 czerwca 2016 r. podczas Mistrzostw Europy we włoskim Grosseto.

5 października 2016 roku Prezydent RP  w dowód uznania sukcesów sportowych Macieja Sochala odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

5. W dziedzinie: „Edukacja”:

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich za znakomite rezultaty kształcenia, rozwój i eksponowanie indywidualnego potencjału uczniów oraz determinację w kształtowaniu prospołecznych, patriotycznych postaw. 

Koszalińskie Orły 

Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich powstało w Zespole Szkół nr 5 w Koszalinie w roku szkolnym 1999/2000. Od 1 września 2004 roku funkcjonuje jako samodzielna placówka, kontynuując ponad pięćdziesięcioletnie tradycje Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim oraz Szkoły Podstawowej nr 11.

Realizowana od kilku lat koncepcja pracy szkoły skutkuje osiąganiem przez uczniów wielu sukcesów, zarówno w zakresie konkursów przedmiotowych, jak i przedsięwzięć artystycznych oraz rywalizacji sportowej. W konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w latach 2013 – 2016, 52 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 80 finalisty; na przestrzeni ostatnich trzech lat 48 uczniów  otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w nauce. Ponadto od kilku lat uczniom przyznawane są także  Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich części  i zakresów plasują się zdecydowanie ponad wszelkimi uśrednionymi wskaźnikami (dla kraju, okręgu OKE, województwa  i miasta) i mieszczą w staninach 8 – 9. System Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje Gimnazjum nr 11 jako szkołę sukcesu, która uzyskuje bardzo dobre wyniki pomiaru zewnętrznego i wysoką efektywność nauczania, co potwierdzają również wskaźniki tendencji rozwojowej szkoły.

Nieodłącznym elementem sytemu wychowawczego szkoły, skupionego wokół kultywowania tradycji związanej z Patronami Szkoły – Lotnikami Polskimi, jest codzienne  podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia pożądanych cech osobowościowych ucznia i absolwenta: patriotyzmu, wytrwałości w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń, stawianiu sobie nowych wyzwań, ciekawości świata. W realizacji tych zamierzeń bardzo ważna jest stała współpraca z instytucjami polskiego wojska,  w szczególności Sił Powietrznych – 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego, 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, a także Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Grupą Historyczną Lotnictwa Polskiego, Koszalińskim Stowarzyszeniem Lotniczym czy Instytutem Pamięci Narodowej. Efektem współpracy są różnorodne przedsięwzięcia wewnętrzne i zewnętrzne organizowane dla uczniów (m.in. Dzień Patronów Szkoły, wycieczki edukacyjne do baz lotniczych, dęblińskiej Szkoły Orląt, wyjazd na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show Radom”).  

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku