Menu główne

„Koszalin – miasto na model”

23.01.2014

23 stycznia rozpoczął się projekt „Koszalin – miasto na model”, mający poprawić współpracę koszalińskiego samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Zorganizowana z tej okazji konferencja prasowa była zwieńczeniem partnerskich działań i współpracy Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych z Fundacją Nauka dla Środowiska i gminą Koszalin, która wyszła naprzeciw potrzebom lokalnych organizacji i chce wzmocnić dotychczasową kooperację na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Przedstawiono wówczas model projektu „Koszalin – miasto na model”, który od stycznia 2014 r. do końca czerwca 2015 r. będzie wspólnie realizowany przez trzy instytucje na terenie naszego miasta.     

- W Koszalinie jest ponad 400 organizacji pozarządowych, a około 100 z nich otrzymuje od samorządu dofinansowanie. To około 10 milionów złotych – mówił podczas spotkania wiceprezydent Leopold Ostrowski. - Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest skuteczną metodą realizacji zadań publicznych. Tak jak wcześniej rząd decentralizował zadania administracyjne, tak teraz samorządy decentralizują swoje zadania publiczne. Widzimy coraz większą rolę organizacji pozarządowych i chcemy je wzmocnić.
W projekcie zaplanowano szereg kompleksowych i nowatorskich rozwiązań, mających na celu m.in.

  • poprawę współpracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie i lokalnych organizacji pozarządowych poprzez  ulepszenie/stworzenie aktów prawa miejscowego, mających bezpośredni wpływ na działalność koszalińskich organizacji (np. wieloletnia karta współpracy gminy Koszalin z organizacjami, strategia rozwoju III sektora, zasady funkcjonowania funduszu wkładów własnych i wiele innych.)
  • integrację koszalińskich organizację poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-obywatelskich typu: Festiwal organizacji pozarządowych w trakcie obchodów Dni Koszalina, Niezależny Dzień organizacji pozarządowych, kawiarenki obywatelskie, Akcje „Zostaw 1% podatku w Koszalinie” czy Wizyty studyjne w innych miastach Polski – jako dobre praktyki współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
  • rozwiązania informatyczne służące koszalińskim organizacjom pozarządowym m.in. poprzez nowatorski system komunikacji SMS-owej umożliwiający szybki obieg informacji między koszalińskimi organizacjami,  wirtualną mapę koszalińskich organizacji, dostępną w Internecie, działającą na GPS i urządzeniach mobilnych.

Projekt dostał dofinansowanie w wysokości ponad 770 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL 5.4.2.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku