Menu główne

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

10.02.2021

Trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu, który określa w jakie dziedziny gospodarki, sprawy społeczne i działania na rzecz ekologii, Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027 a konkretnie 76 miliardów euro.

Konsultacje odbywają się on-line, oddzielnie z każdym województwem.

9 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak  - wiceminister funduszy i polityki regionalnej z przedstawicielami samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańcami z regionu województwa zachodniopomorskiego.  

Na program regionalny w nowej perspektywie Pomorze Zachodnie otrzyma co najmniej 1,311 miliarda euro.

Marszałek Olgierd Geblewicz podczas spotkania przedstawił plany i sposoby w jaki zostaną wykorzystane środki unijne oraz osiągnięcia kończącej się perspektywy unijnej 2014-2020.


Pełne nagranie z konsultacji społecznych z województwem zachodniopomorskim można odtworzyć na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw

 

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

W nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.


Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można składać do 22 lutego br.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych znajdują się na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku