Menu główne

Ferie z Wojskiem Obrony Terytorialnej dla młodzieży z Koszalina

07.01.2020

Szanowni Państwo,

14. Zachodniopomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej zaprasza na ferie z WOT dla młodzieży z Koszalina. Żeby zostać „terytorialsem” wystarczą chęci i ukończone 18 lat. Przygodę z wojskiem można już zacząć podczas „Ferii z WOT”, które rozpoczną się 8 lutego.

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej funkcjonuje od 27 września 2019 roku. Powstała w ostatnim, czwartym etapie tworzenia struktur Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju. W ramach zachodniopomorskiej brygady powstają kompania dowodzenia, kompania logistyczna i grupa zabezpieczenia medycznego przy dowództwie Brygady w Szczecinie Podjuchach. Pierwszy batalion o numerze 141 powstanie w Choszcznie a w kolejnych latach bataliony w Trzebiatowie i Wałczu. Mieszkańcy Koszalina swój batalion będą mieli w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Trzebiatowie, co jednak nie oznacza, że koszalińscy „terytorialsi” będą musieli tam na każde szkolenie dojeżdżać. - Dla nich comiesięczne dwudniowe szkolenia mogą odbywać się na miejscu - w Koszalinie. To miasto zasługuje, by mieć swoich „terytorialsów” - zapowiada dowódca zachodniopomorskiej brygady WOT płk Grzegorz Kaliciak. Okazją do wstąpienia do WOT są „Ferie z WOT”, które brygada organizuje w lutym tego roku. W trakcie ferii zimowych, od 8 lutego rozpocznie się pierwsza tzw. „szesnastka”, czyli 16 dniowe szkolenie podstawowe dla tych, którzy nigdy dotąd nie mieli do czynienia z wojskiem. - Zapraszam wszystkich mieszkańców Koszalina i regionu, by wstąpili do nas: uczniów i studentów, ich nauczycieli i rodziców. Świetną okazją będą „Ferie z WOT”. Atmosfera będzie jak w rodzinie, a przy tym niezapomniania przygoda - zachęca dowódca 14. ZBOT płk Grzegorz Kaliciak. Podczas „Ferii z WOT” (oczywiście bezpłatnych) ich uczestnicy otrzymają wyposażenie wojskowe, na poligonie przejdą szkolenia taktyczne i strzeleckie. Żywić się będą z wojskowej kuchni a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa. Chętni na „Ferie z WOT” powinni jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie, która pokieruje już dalej na kwalifikacje do WOT.

Kto może zostać terytorialsem? Żołnierzem Obrony Terytorialnej może być osoba pełnoletnia, obywatel polski, która zgłosi najpierw do WKU i przejdzie kwalifikację w postaci pracowni psychologicznej i komisji lekarskiej. Obecnie w WOT służbę pełni ok. 24 tys. żołnierzy, w tym ponad 20 tys. ochotników. Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT. Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy prawa jazdy lub operatorów sprzętu wojskowego

Załącznik: 
wot-koszalin.pdf (165,61 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku