Menu główne

Budżet Obywatelski 2015 - wyniki

07.07.2014

Zakończyły się konsultacje prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszalinianie zgłaszali pomysły, co zmienić w mieście, a pomysły te były oceniane przez mieszkańców. W konsultacjach brało udział ponad 20% uprawnionych do wyrażenia swojej opinii koszalinian. W wyniku głosowania wybrano trzy projekty o wartości do 50 tysięcy złotych oraz cztery projekty o wartości od 50 do 500 tysięcy złotych. Będą one realizowane w przyszłym roku.

Wyniki konsultacji dotyczących projektów o wartości do 50 tysięcy złotych

 

1. Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i „Nordic Walking” (szacunkowy koszt 30.000 zł, 6.221 ważnych głosów)

2. Bezpieczne miasteczko – bezpieczne dzieci (50 000 zł , 4753)

3. „Od malucha do seniora” – ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej (46 000 zł , 4387)

4. Street Workout – uliczny trening (40 000 zł,  3070)

5. Miejski wybieg dla psów (30 000 zł, 2794)

6. Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw dla dzieci Wulkan (40 000 zł, 1384)

7. Co? Gdzie? Kiedy? Gry intelektualne (15 000 zł, 1050)

8. Nie zabieraj sobie szansy (23 500 zł, 1005)

9. Cykl koncertów dla mieszkańców Koszalina (ze wskazaniem na seniorów) wraz z prelekcjami i konkursami (25 000 zł, 987)

10. Koncerty kameralne w klubie osiedlowym „Zacisze” (20 000 zł, 764)

 

Zrealizowane będą trzy pierwsze projekty

 

Wyniki konsultacji dotyczących projektów o wartości 50-500 tysięcy złotych

 

1. Zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie (szacunkowy koszt - 130 000 zł, 5301ważnych głosów)

2. Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy! (240 000 zł, 4558)

3. Parowóz wąskotorowy dla Koszalina. „Koszalin pełnia życia, pełnia pary” (500 000 zł, 4405)

4. Obserwatorium astronomiczne Koszalin (500 000 zł, 3820)

5. Polana rekreacyjna na Górze Chełmskiej (500 000 zł, 3195)

6. Siłownie plenerowe – siłą zdrowia (290 000 zł, 2199)

7. Rewitalizacja fragmentu parku miejskiego przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (500 000 zł, 1649)

8. Rewitalizacja placu zabaw w Parku Książąt Pomorskich (220 000 zł, 1318)

9. Rewitalizacja Parku na Rokosowie (315 000 zł, 1027)

10. Koszalin w miniaturze (120 000 zł, 496)

 

Zrealizowane będą cztery pierwsze projekty

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok odbyły się od 9 do 22 czerwca 2014 roku za pośrednictwem portalu obywatelski.koszalin.pl oraz w 36 punktach konsultacyjnych na terenie Koszalina.

W czasie konsultacji oddano 18 569 głosów. W tym - drogą elektroniczną oddano 7 415 głosów, a za pośrednictwem tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 11 154 głosy.

Głosów ważnych było 17 160, a głosów nieważnych oddano 1409 (błędy formalne, błędne numery PESEL, głosy oddane wielokrotnie).

 

Głosy nieważne stanowiły 7,5% wszystkich oddanych głosów.

Do udziału w konsultacjach dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego uprawnionych było 91 418 osób, wzięło udział 18 569 osób, co stanowi 20,3%.

Struktura wieku i płci osób biorących w konsultacjach dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego uwzględniając tylko głosy ważne:

Wiek:

 16-25 lat – 3465 (20%)

 26-40 lat – 6068 (35%)

 41-55 lat – 3688 (22%)

 56 i więcej lat - 3939 (23%)

Płeć:

 Kobiety – 9756 (57%)

 Mężczyźni – 7403 (43%)

 

Porównanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 i 2015

Rok przeprowadzenia konsultacji:

2014                                                    2015

Portal obywatelski.koszalin. pl

6 165                                                  7 415

Ankieta konsultacyjna

5 290                                                   11 154

Głosy ważne

10 220                                                 17 160

Głosy nieważne

1 235                                                   1 409

Struktura wieku, uwzględniając tylko głosy ważne

16-25 lat

3 239                                                   3 939

26-40 lat

2 945                                                   3 688

41-55 lat

2 047                                                   3 465

56 i więcej lat

1 989                                                   6 068

Liczba osób uprawnionych

91 926                                                91 418

Udział mieszkańców w konsultacjach

12,46%                                               20,3%

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku