Menu główne

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

15.05.2020
Na zdjęciu osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina dla organizacji pozarządowych

 

Informujemy, że na stronie Urzędu Miejskiego ukazało się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie w art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizatorzy zapewnią usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Szczegóły znajduje się na stronie: (po kliknięciu w linki otworzy się nowe okno i przejdą Państwo do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego).

 https://bip.koszalin.pl/artykul/1460/8193/ogloszenie-prezydenta-miasta-koszalina

i/lub

https://bip.koszalin.pl/artykul/1616/6736/otwarte-konkursy-ofert-na-zadania-publiczne-w-2020-roku

 

Zapraszamy do złożenia oferty.


<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/technologia">Technologia zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku