Menu główne

40. porozumienie

26.09.2018
Umowa GIPO z CKU

26 września w siedzibie firmy Gipo Sp. z o.o. (ul. Bohaterów Warszawy 35) podpisane zostało porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Renatę Buss, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie a firmą Gipo Sp. z o.o., reprezentowaną przez Joannę Gołaszewską - prokurenta Spółki.

Inicjowanie i wspieranie współpracy pracodawców i szkół zawodowych jest dla Koszalina istotną kwestią, bowiem na współczesnym rynku pracy jedynie ścisły kontakt przedsiębiorcy ze szkołą zapewnia przygotowanie profesjonalnych, otwartych na postęp technologiczny kadr. Jest to szczególnie ważne wobec aktualnych wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0.

Na takiej współpracy korzystają wszystkie strony: szkoła, bo może zaoferować atrakcyjny program i perspektywę zatrudnienia oraz pracodawca, który zyskuje wykwalifikowanych pracowników. Zyskują też sami uczniowie, którzy zdobywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także mają możliwość na bieżąco poznawać nowe rozwiązania i technologie stosowane w danej branży. Dlatego tak istotne jest, aby w kształceniu zawodowym istniała możliwość organizacji zajęć praktycznych u pracodawców, co stwarza firmom możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Dodatkową korzyścią jest także promowanie marki przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym.

Porozumienie określa zasad współpracy, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, ułatwiące słuchaczom i absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Dzięki temu możliwe będzie realizowanie przedsięwzięć skierowanych do słuchaczy a także kadry pedagogicznej CKU, np.

  • prezentacja słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego działalności i specyfiki firmy.
  • organizacja szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej (np. pokazy, prezentacje).
  • promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia.
  • organizacja praktyk zawodowych dla słuchaczy Centrum.
  • organizacja staży dla słuchaczy i absolwentów Centrum, wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie oraz pokrycie kosztów związanych z ich organizacją.
  • udział firmy w opracowaniu programów nauczania dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego, uwzględniających efekty kształcenia zawarte w podstawie programowej i potrzeby firmy w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych pracownikom GIPO Sp. z o.o.

Gipo Sp. z o.o. została założona w 2006 roku. Od początku istnienia współpracuje z dużymi firmami skandynawskimi i korporacjami z całego świata. Firma posiada  ultranowoczesny produkt oraz zrobotyzowane linie produkcyjne i transportujące.

W 2011 r. rozbudowana została hala produkcyjna i dział konstrukcyjny – za tę inwestycję firma zdobyła nagrodę „INWESTYCJA ROKU 2012” w naszym regionie. W 2015 roku Gipo za swoją działalność oraz wkład w rozwój polskiej gospodarki uzyskało wyróżnienie Ministra Gospodarki. W 2016 roku zakład został rozbudowany o kolejne dwie hale produkcyjne.

Obecnie firma zatrudnia około 150 pracowników.

Głównym celem firmy Gipo sp. z o.o. jest projektowanie i produkcja maszyn oraz rozwiązań transportowych do różnych branż przemysłu. Poza tym wspiera swoich klientów, którzy postawili na outsourcing produkcji, dostarczając części do montażu ich produktów. Gipo sp. z o.o. współpracuje z takimi firmami jak np. Maersk, Weatherford, Xylem, Cargotec Group i wieloma innymi.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie organizuje liczne przedsięwzięcia w ramach współpracy sektora edukacji z biznesem m.in. wycieczki zawodoznawcze, prelekcje, warsztaty, kursy i szkolenia. Jednym z długoletnich partnerów Centrum jest firma GIPO Sp. z o.o. Słuchacze CKU od dłuższego czasu odbywają w firmie GIPO Sp. z o.o. praktyki zawodowe. Wielu pracowników firmy GIPO Sp. z o.o. to absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum.

Aktywna polityka Miasta w tym obszarze jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz aktualne oczekiwania dotyczące współpracy szkół zawodowych ze środowiskiem gospodarczym. Porozumienie z 26 września jest 40. Porozumieniem o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami a przedsiębiorcami, instytucjami czy organizacjami działającymi na lokalnym rynku (ZS 1 – 11, ZS 7 – 4, ZS 8 -1, ZS 9 – 11, ZS 10 – 8, CKU - 5). Porozumienie to jest piątym tego typu skupiającym się na współpracy w zakresie kształcenia osób  dorosłych.

W ramach dotychczas podpisanych Porozumień realizowanych jest już wiele przedsięwzięć, np.  dodatkowe zajęcia np. koło naukowe z zakresu programowania; klasy patronackie, konkursy dla uczniów (programistyczny, fotograficzny, rachunkowości, testy z wiedzy itp.) z atrakcyjnymi nagrodami w postaci staży, darmowych specjalistycznych kursów czy nagród rzeczowych; praktyki i staże letnie jak również współorganizacja takich przedsięwzięć jak wykłady dla młodzieży.

Obecnie trwają rozmowy z kilkoma koszalińskimi firmami i instytucjami, których celem jest  rozpoczęcie stałej współpracy z konkretną szkołą kształcąca w pożądanych przez nich kierunku.

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku