Menu główne

26. porozumienie podpisane

06.06.2017
Podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Ustawicznego i PZK „MET-PRAS”

6 czerwca podpisane zostało porozumienie o współpracy między gminą Koszalin, reprezentowaną przez dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie – Beatę Płazę, a PZK „MET-PRAS” P.U.H. JOANNA POŁOMSKA-MAZUR, z reprezentowaną przez właścicielkę Joannę Połomską-Mazur.

Porozumienie określa zasad współpracy, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej CKU o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe. Ułatwi to słuchaczom i absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Dzięki współpracy możliwe będzie realizowanie wielu przedsięwzięć Centrum Kształcenia Ustawicznego i PZK „MET-PRAS” skierowanych do słuchaczy, a także kadry pedagogicznej CKU, np.

  • ·           prezentacja słuchaczom Centrum działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych słuchaczy,
  • ·           organizacja szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej (np. pokazy, prezentacje, wykłady),
  • ·           organizacja praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy,
  • ·           promowanie słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia.

Podpisanie porozumienia jest efektem dotychczasowej współpracy. Od 2014 roku „MET-PRAS” współpracuje ze szkołą głównie w organizacji praktyk zawodowych, umożliwiania zatrudnienia wyróżniającym się słuchaczom i absolwentom czy udostępnienia pracownikom firmy udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje.

Joanna Połomska-Mazur, właścicielka firmy „MET-PRAS”, jest absolwentką jednego z kursów z zakresu „Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Firma kierowała też wielu swoich pracowników do CKU na szkolenia z obsługi obrabiarek CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych, dlatego  doskonale rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

Podpisanie porozumienia pozwoli na kontynuację dotychczasowych działań oraz rozszerzenie współpracy o dodatkowe przedsięwzięcia  edukacyjne skierowane do słuchaczy.

Firma PZK „MET-PRAS” jest firmą rodzinną z długoletnią tradycją: założył ją w 1966 roku Zdzisław Połomski. Za jego działalności firma była liderem w produkcji pras mimośrodowych, form i wykrojników. Od 2015 r. firmę prowadzi córka Joanna Połomska-Mazur. Dziś firma oferuje najwyższej jakości usługi toczenia, frezowania, szlifowania, cięcia, gięcia i spawania oraz inne usługi na maszynach konwencjonalnych oraz na maszynach numerycznych. Mocną stroną firmy jest doświadczona załoga oraz rozbudowana, dostosowana do potrzeb i wymagań klienta baza sprzętowa.

W ostatnich dwóch latach podpisanych zastało 26 porozumień o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami a przedsiębiorcami, instytucjami czy organizacjami  działającymi na lokalnym rynku (ZS 1 – 8, ZS 7 – 2,ZS 8 -1,  ZS 9 – 9, ZS 10 – 4, CKU -2).

Porozumienie jest drugim skupiającym się na współpracy w kształceniu osób  dorosłych.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku