Menu główne

Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)

Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno)”  

w ramach zadania inwestycyjnego

Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym
na terenie Koszalina

 

Etap I – odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich

- odcinek długości 2 350 mb

- termin realizacji 2017 - 30.06.2019 r.

Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz

Koszt wykonania:           3.757.171,35

 

 

Etap II – odcinek od wiaduktu przy ul. Batalionów Chłopskich do wysokości Oczyszczalni Ścieków w Jamnie

- odcinek długości 4 600 mb

- termin realizacji 2017-2019 r.

W trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Koszt inwestorski :  7.080.- tys. zł

 

Etap III – odcinek od Oczyszczalni Ścieków do Przystani Jachtowej

- odcinek długości 2 500 mb

- termin realizacji do 2020 r.

Koszt inwestorski :  780 tys. zł

 

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku