Menu główne

Muzealne Spotkania z Fotografią – wernisaż

19
09/2019
17:00
- 17
11/2019
00:00
Adres wydarzenia: 
Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39
Organizator: 

 Muzeum w Koszalinie,

Kategoria: 
Imprezy kulturalne

XIX Muzealne Spotkania z Fotografią, których finał odbędzie się we wrześniu 2019 roku, to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, fragmenty ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Do konkursu przystępują także dzieci i młodzież przedstawiający w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje „spotkanie z muzeum” (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

Celem konkursu jest możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego i artystycznego, prezentacja regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej, a także wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. Zadaniem konkursu jest również rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej, rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. Równie istotna jest prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Do XIX Muzealnych Spotkań z Fotografią przystąpiło 161 młodych fotografów z Litwy, Polski i Ukrainy, którzy zgłosili 550 zdjęć. Najmłodszy z uczestników miał sześć lat, najstarszy dziewiętnaście. Najliczniejszą grupę stanowili siedemnastolatkowie. Jury w składzie: Krzysztof Dąbrowski – Fotografia Krzysztof Dąbrowski; Dionizy Rypniewski – Muzeum w Koszalinie; Bogusław Siwko – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – przewodniczący; Wojciech Szwej – Związek Polskich Artystów Fotografików, wyłoniło 3 lipca 2019 roku grono laureatów liczące czternastu uczniów. Tegorocznymi zwycięzcami są: Julia Czech, Paweł Gołaszewski, Maja Kotarska, Paulina Krupka, Aleksandra Kugler, Oliwia Kwiatkowska, Oliwia Łatecka, Wiktoria Marszałek, Benedykt Rogala, Nina Słoniewicz, Ida Starek, Joanna Szymanek, Patrycja Tomczyk, Justyna Wiśniewska. Szczegółowy werdykt jury zostanie ogłoszony podczas wernisażu w Muzeum w Koszalinie 19 września 2019 roku o godzinie 17.

Aktualna ekspozycja jest osiemdziesiątą siódmą z kolei. Dotychczasowy plon konkursu, w ciągu dziewiętnastu lat, pokazywany był między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Narodowym Muzeum Sztuki Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w Kownie, Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu, Historyczno-Artystycznym Muzeum Obwodu Kaliningradzkiego w Kaliningradzie, Muzeum Narodowym w Martinie, Galerii M. A. Bazovskeho w Trenczynie, Muzeum Regionalnym w Neubrandenburgu, Instytucie Polskim w Bratysławie i Instytucie Polskim w Budapeszcie.

Na tegorocznej pokonkursowej wystawie przedstawione są 92 fotografie wykonane przez 59 autorów. Prawie wszystkie to zdjęcia cyfrowe, ale są też nieliczne, wykonane technikami klasycznymi (w tym również cyjanotypie). Dominują prace barwne, sporo jest również czarno-białych. Większość zdjęć dokumentuje muzealną rzeczywistość, choć niemało jest udanych, twórczych interpretacji tematu

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku