Menu główne

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, kolejno od lewej strony znak Funduszy Europejskich Polski Cyfrowej, flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie: 
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Całkowita wartość projektu: 
144 999,40 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
144 999,40 PLN
Wartość dofinansowania: 

144 999,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
144 999,40 PLN
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
22.06.2020 - 22.12.2020
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkurs grantowy
Opis projektu: 

Zakup 65 sztuk laptopów w ramach projektu ,,Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej'' niezbędnych do nauki zdalnej. Pozyskany sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Laptopy będą służyć do prowadzenia nauczania zdalnego i zostaną użyczone potrzebującym uczniom oraz nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Zakładane produkty: liczba uczniów i nauczycieli, którym zostaną użyczone laptopy - 65 osób

Zakładane rezultaty: liczba szkół, które otrzymały laptopy - 23 szkoły

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie

WYDZIAŁ EDUKACJI
Referat Projektów Edukacyjnych
ul. Adama Mickiewicza 26
75-001 Koszalin

p. Aneta Wolny
nr tel." (94) 348 39 16
adres @: aneta.wolny@um.koszalin.pl

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku