Menu główne

Procedura odwoławcza - projekty zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

Działanie 8.4 RPO WZ

Lista projektów zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej ocenianych w ramach procedury odwoławczej.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku