Menu główne

Procedura odwoławcza - projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

Działanie 8.4 RPO WZ

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 z dnia 7.07.2017 r.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku