Menu główne

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie

Tytuł projektu: 
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Całkowita wartość projektu: 
10 407 380,00 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
3 310 366,17 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
8 342 048,04 PLN
Wartość dofinansowania: 

7 090 740,83  PLN

Wartość dofinansowania UE: 
7 090 740,83 PLN
Procent dofinansowania: 
84,9999999521 %
Okres realizacji: 
21.10.2016 - 31.12.2022
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.02.05.00-32-A063/16
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
06.11.2018
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt inwestcyyjny - przygotowany i realizaowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji 5 budynków leżących w zasobach Gminy Miasta Koszalin zlokalizowanych w Koszalinie. Obejmuje on swoim zakresem Żłobek „Skrzat”, Przedszkole Nr 13,14 i 15 oraz Zespół Szkół Nr 7.

 Żłobek "Skrzat" na ul. Lelewela 12

wartość projektu 1 400 000,00 zł

dofinansowanie 867 425,00 zł

 

Zakres inwestycyjny projektu:

 •  ocieplenie ścian podziemia, ścian zewnętrznych ścian i zewnętrznych piwnicy,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu ogrzewczego,
 • wymiana centralnego podgrzewania ciepłej wody,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych,
 • budowa systemu wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczeń obsługi kuchni,
 • izolacja przewodów.

 

Przedszkole nr 13 na ul. Franciszkańska 120

wartość projektu 1 500 000,00 zł

dofinansowanie 1 060 800,00 zł

 

Zakres inwestycyjny projektu:

 • ocieplenie ścian podziemia, ścian zewnętrznych i zewnętrznych piwnicy,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu ogrzewczego,
 • wymiana centralnego podgrzewania ciepłej wody,
 • docieplenie stropodachu wentylowanego,
 • izolacja przewodów,
 • wymiana okien niewymienionych,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników z termostatem.

 

Przedszkole nr 14 na ul. Wańkowicza 15

wartość projektu 2 100 000,00 zł

dofinansowanie 1 445 569,50 zł

 

Zakres inwestycyjny projektu:

 • ocieplenie ścian podziemia, ścian zewnętrznych i zewnętrznych piwnicy,
 • wymiana centralnego podgrzewania ciepłej wody,
 • izolacja przewodów,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych,
 • wymiana okien niewymienionych,
 • budowa systemu wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczeń obsługi kuchni.


Przedszkole nr 15 na ul. Staszica 11

wartość projektu 2 100 000,00 zł

dofinansowanie 1 428 000,00 zł

 

Zakres inwestycyjny projektu:

 • ocieplenie ścian przyziemia, ścian zewnętrznych i ścian zewnętrznych piwnicy,
 • modernizacja systemu ogrzewczego,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników z termostatem,
 • izolacja przewodów,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana centralnego podgrzewania ciepłej wody,
 • wymiana okien niewymienionych,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych,
 • budowa systemu wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczeń obsługi kuchni.

 

Zespół Szkół nr 7 na ul. Orląt Lwowskich 18

wartość projektu 3 300 000,00 zł

dofinansowanie 2 288 946,33 zł

 

Zakres inwestycyjny projektu:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana okien,
 • wymiana centralnego podgrzewania ciepłej wody,
 • wymiana podgrzewaczy elektrycznych,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników z termostatem,
 • izolacja przewodów,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych i niewentylowanych,
 • budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła w sali gimnastycznej.

 

Zastosowanie powyższych rozwiązań jest funkcjonalne z punktu widzenia obniżenia niskiej emisji oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a także zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych

Zdjęcia: 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 06 listopada 2018 r.Na zdjęciu od lewej: Zastępca Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj , Prezydent Miasta Koszalina Pana Piotr Jedliński oraz Zastępca Prezydenta Pan Przemysław Krzyżanowski.
Żłobek "Skrzat" przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.
Aktualności: 

Aneks nr RPZP.02.05.00-32-A063/16-02 z dn. 13.02.2019r.

Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

telefon: (94) 348 87 98

mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (338,04 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku