Menu główne

Cyfrowe opowiadania

Tytuł projektu: 
Cyfrowe opowiadania
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Partnerskie Projekty Szkół
Całkowita wartość projektu: 
20 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
20 000 EUR
Wartość dofinansowania: 

20 000 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
20 000 EUR
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
01.01.2011 - 01.01.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
2011-1-NO1-COM06-032545
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
06.09.2011
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt obejmował przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystywaniem różnych technik i programów: PowerPoint, prez., programy do tworzenia filmów, teledysków kreskówek. Tematy to między innymi: Prezentacja szkół i regionów; Zabytki, historia, ważne postaci; Mity, legendy; Broszura turystyczna.

Uczniowie pracując w parach przygotowywali swoje prezentacje w języku angielskim. Następnie trzyosobowy zespół nauczycieli wybierał dwie najlepsze prace, a ich twórcy byli nagradzani wyjazdem do jednego z krajów partnerskich. Na każdym z wyjazdów młodzież prezentowała swoje prace.

Partnerzy w projekcie: szkoły z Holandii, Norwegii, Portugalii, Irlandii i Francji


Kontakt: 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST.DUBOIS
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 ,75-070 Koszalin

tel/fax : 94 342-38-29

e-mail: liceum@liceumdubois.pl
www: http://www.liceumdubois.pl/


Pobierz: 
Karta projektu.pdf (118,40 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku