Menu główne

Wydział Środowiska

Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Urząd Miejski w Koszalinie
 
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7

Tel.:  +48 94 34 88 884

          +48 94 34 88 892       

          +48 94 34 88 893

Osiedle "Jedliny"

 • Mikołaja Kopernika – ŚRODA
 • Tadeusza Kościuszki – CZWARTEK
 • Krucza – ŚRODA
 • Józefa Mireckiego – ŚRODA
 • Ogrodowa – ŚRODA
 • Orląt Lwowskich – ŚRODA
 • Partyzantów – ŚRODA
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 33/10 - CWARTEK
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego – PIĄTEK
 • Tadeusza Rejtana – ŚRODA
 • Sportowa 1-15 – ŚRODA
 • Sportowa 16-70 – ŚRODA
 • Józefa Wybickiego – ŚRODA

Harmonogram wywozu odpadów – ŚRODA
Harmonogram wywozu odpadów – CZWARTEK
Harmonogram wywozu odpadów – PIĄTEK

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku