List of employees

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Miller-Grzybowska Urszula

Department: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Position : Dyrektor Wydziału

Phone: +48 94 348 87 70

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: urszula.miller@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Additional: -

Taterka Zenon

Department: Referat Funduszy

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 87 98

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 10

Additional: -

Kłus-Szczeblewska Natalia

Department: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 87 79

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: natalia.szczeblewska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 217

Additional: -

Szott Renata

Department: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 348 39 13

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: renata.szott@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 213

Additional: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Kosowicz Aleksandra

Department: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 348 39 12

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 212

Additional: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Jewdokimow Bartłomiej

Department: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Position : Starszy Specjalista

Phone: +48 94 348 39 13

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: bartlomiej.jewdokimow@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 213

Additional: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Gopek Aleksandra

Department: Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Position : Inspektor

Phone: 94 348 39 13

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: aleksandra.gopek@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 213

Additional: realizacja zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT KKBOF oraz związanych z wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Zwolan Paulina

Department: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 49

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: paulina.zwolan@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 13

Additional: obsługa kancelaryjna Wydziału

Pieczątkiewicz Marta

Department: Referat Rozwoju Miasta

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 87 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: marta.pieczatkiewicz@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Additional: realizacja Strategii Rozwoju Koszalina

Włodarczyk Aneta

Department: Referat Funduszy

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 89 22

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: aneta.wlodarczyk@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokór nr 14

Additional: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Jędrzejewska Agnieszka

Department: Referat Funduszy

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: agnieszka.jedrzejewska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 9

Additional: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Sawicki Adam

Department: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 348 88 72

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: adam.sawicki@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 11

Additional: rozwój miasta, przynależność do stowarzyszeń krajowych, udział w spółkach z zakresu rozwoju miasta

Kozar Alicja

Department: Referat Funduszy

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 68

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: alicja.kozar@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 15

Additional: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Gańcza Monika

Department: Referat Funduszy

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 87 94

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: monika.gancza@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Zwycięstwa 42, pokój 15

Additional: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst

Sakała-Diakun Anna

Department: Referat Rozwoju Miasta

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 87 67

Fax: +48 94 348 88 69

E-mail: mailto:anna.diakun@um.koszalin.pl;

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokój 13

Additional: Rozwój miasta

Derda Katarzyna

Department: Referat Funduszy

Position : Podinspektor

Phone: + 48 94 348-88-70

Fax: + 48 94 348-88-69

E-mail: mailto:katarzyna.derda@um.koszalin.pl;

Address: Koszalin, 75-007, ul. Mickiewicza 26, pokór nr 9

Additional: pozyskiwanie funduszy pomocowych z UE dla jst.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku