List of employees

Wydział Nieruchomości

Labisch Teresa

Department: Wydział Nieruchomości

Position : Dyrektor Wydziału

Phone: +48 94 3488799

Fax: -

E-mail: teresa.labisch@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Additional: -

Furman Zofia

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 88 08

Fax: -

E-mail: zofia.furman@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 225

Additional: -

Olszyńska Jolanta

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 88 01

Fax: -

E-mail: jolanta.olszynska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 230

Additional: -

Łuksza Wiesława

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 88 14

Fax: -

E-mail: wieslawa.luksza@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328

Additional: -

Gutowski Marek

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 88 06

Fax: -

E-mail: marek.gutowski@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 229

Additional: -

Waszkiewicz Ryszard

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 348 88 03

Fax: -

E-mail: ryszard.waszkiewicz@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235 A

Additional: -

Kotkowicz Joanna

Department: Wydział Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 3488800

Fax: -

E-mail: joanna.kotkowicz@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Additional: obsługa sekretarsko-biurowa Wydziału

Miksa Adam

Department: Wydział Nieruchomości

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 3488787

Fax: -

E-mail: adam.miksa@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324 A

Additional: koncepcje podziałów, koncepcje funkcjonalno-przestrzenne nieruchomości

Lichacy Izabela

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 12

Fax: -

E-mail: izabela.lichacy@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 226

Additional: nabywanie nieruchomości od osób prawnych pierwokup

Sontowska Katarzyna

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Starszy Specjalista

Phone: +48 94 348 88 10

Fax: -

E-mail: katarzyna.sontowska(at)um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 238

Additional: przetargi na zbywanie nieruchomości niezabudowanych

Mokrzycka Marta

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 19

Fax: -

E-mail: marta.mokrzycka@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 238

Additional: przetargi na zbywanie nieruchomości niezabudowanych

Pieściuk Aleksandra

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 10

Fax: -

E-mail: aleksandra.piesciuk@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 238

Additional: przetargi na zbywanie nieruchomości niezabudowanych

Gogacz Barbara

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 11

Fax: -

E-mail: barbara.gogacz@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Additional: gminny zasób nieruchomości

Kułda Iwona

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 02

Fax: -

E-mail: iwona.kulda@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234

Additional: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Mielczarek Monika

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 348 88 07

Fax: -

E-mail: monika.mielczarek@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235 A

Additional: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Białous Agnieszka

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 07

Fax: -

E-mail: agnieszka.białous@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235

Additional: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Ber Joanna

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 05

Fax: -

E-mail: joanna.ber@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234 A

Additional: ds. gospodarki nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Walesic-staciwa Julia

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 15

Fax: -

E-mail: julia.walesic-staciwa@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328A

Additional: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Michalak Iwona

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 21

Fax: -

E-mail: iwona.michalak@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 323

Additional: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Bączkowski Damian

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 21

Fax: -

E-mail: damian.baczkowski@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 323

Additional: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Lech-Formanowicz Anna

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 15

Fax: -

E-mail: anna.lech@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328A

Additional: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Buzała Anna

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 16

Fax: -

E-mail: anna.buzala@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 329

Additional: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Ochrymiuk Radosław

Department: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 16

Fax: -

E-mail: radoslaw.ochrymiuk@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 329

Additional: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Kobiela Aleksandra

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 13

Fax: -

E-mail: natalia.switalska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 237

Additional: zgody na zajęcie terenu

Studzińska Ewa

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 348 88 18

Fax: -

E-mail: ewa.studzinska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 227

Additional: -

Ostaszewska Joanna

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 348 88 18

Fax: -

E-mail: joanna.ostaszewska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 227

Additional: gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Nakielna-Sosińska Katarzyna

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 05

Fax: -

E-mail: katarzyna.nakielna(at)um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234A

Additional: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Lis Katarzyna

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Position : Podinspektor

Phone: 94 348-88-17

Fax: -

E-mail: katarzyna.lis(at)um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 228

Additional: przekształcenia użytkowania wieczystego

Bąkowska Monika

Department: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 17

Fax: -

E-mail: monika.bakowska(at)um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 228

Additional: opłaty adiacenckie oraz planistyczne

Ruszkowska Małgorzata

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 11

Fax: -

E-mail: malgorzata.ruszkowska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Additional: gminny zasób nieruchomości

Węgrzynowska Karolina

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 09

Fax: -

E-mail: karolina.wegrzynowska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 236

Additional: dzierżawy nieruchomości

Bojczuk Aleksandra

Department: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 88 12

Fax: -

E-mail: aleksandra.bojczuk@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 226

Additional: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Maciejewska Paulina

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 04

Fax: -

E-mail: paulina.maciejewska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Additional: gminny zasób nieruchomości

Nowakowska Katarzyna

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 09

Fax: -

E-mail: katarzyna.nowakowska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 236

Additional: użyczanie nieruchomości, pierwokupy i udzielanie zgód na zajęcie terenu w związku z budową, eksploatacją i konserwacją różnego typu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej

Kowalska Marta

Department: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 88 13

Fax: -

E-mail: marta.kowalska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 237

Additional: opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku