List of employees

Wydział Gospodarki Komunalnej

Bajdalska - Kurlanda Bożena

Department: Wydział Gospodarki Komunalnej

Position : Dyrektor Wydziału

Phone: +48 94-348-86-84

Fax: -

E-mail: bozena.kurlanda@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 34

Additional: -

Kędzierska-Jarosz Dorota

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94-348-86-87

Fax: -

E-mail: dorota.jarosz@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 36

Additional: -

Bielak Małgorzata

Department: Wydział Gospodarki Komunalnej

Position : Inspektor

Phone: 94-348-86-83

Fax: -

E-mail: malgorzata.bielak@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 33

Additional: Sekretariat - prowadzenie spraw administracyjnych i budżetu, rozliczanie wydatków remontowych i inwestycyjnych Rad Osiedli realizowanych przez ZBM.

Jaworska Klaudia

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 348 39 83

Fax: -

E-mail: klaudia.jaworska@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój nr 33

Additional: Prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową i budżetową podległych jednostek i spółek komunalnych, sporządzanie informacji, analiz i opinii w zakresie realizacji zadań, planów rzeczowych i strategii rozwoju podległych jednostek i spółek.

Piwowarski Piotr

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 86 86

Fax: -

E-mail: piotr.piwowarski@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 36

Additional: Prowadzenie spraw z zakresu organizacji i nadzorowania targowisk miejskich i kiermaszy.

Szwajca Justyna

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 348 86 90

Fax: -

E-mail: justyna.szwajca@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin ul. Adama Mickiewicza 26 pokój 37

Additional: Gospodarka lokalami użytkowymi

Telega Monika

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Inspektor

Phone: +48 94-348-88-95

Fax: -

E-mail: monika.telega@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26, pokój 36

Additional: nadzór nad ZDiT

Bielicz Iwona

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 86 90

Fax: -

E-mail: iwona.bielicz@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin ul. Adama Mickiewicza 26 pokój 37

Additional: Gospodarka lokalami mieszkaniowymi

Białobłocka - Wojciechowska Maria

Department: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 86 88

Fax: -

E-mail: maria.bialoblocka@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin ul. Adama Mickiewicza 26 pokój 37

Additional: Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku