List of employees

Wydział Finansowy

Żyła Anna

Department: Wydział Finansowy

Position : Dyrektor Wydziału Finansowego

Phone: +48 94 34 88 757

Fax: -

E-mail: anna.zyla@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 137

Additional: nadzór i koordynacja pracy Wydziału.

Malinowska Barbara

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 34 88 758

Fax: -

E-mail: barbara.malinowska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 139

Additional: zmiany budżetu, nadzór.

Nowak Beata

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Kierownik Referatu

Phone: +48 94 34 88 761

Fax: -

E-mail: beata.nowak@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 41

Additional: nadzór i koordynacja pracy Referatu.

Liwak Małgorzata

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 34 88 758

Fax: -

E-mail: malgorzata.liwak@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 139

Additional: analiza wydatków, sprawozdawczość BESTI@.

Świnoga Dorota

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Starszy specjalista

Phone: +48 94 34 88 759

Fax: -

E-mail: dorota.swinoga@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 136

Additional: -

Szpak Sylwia

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 34 88 759

Fax: -

E-mail: sylwia.szpak@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 136

Additional: WPF, środki unijne.

Ratuszna Joanna

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34 88 764

Fax: -

E-mail: joanna.ratuszna@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 40

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) osób prawnych.

Kuderska Mirosława

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34 88 763

Fax: -

E-mail: miroslawa.kuderska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 45

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery od A – G.

Kowalska Joanna

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Podinspektor

Phone: + 48 94 34 88 749

Fax: -

E-mail: joanna.kowalska@um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój nr 46

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery I, J, K.

Szatkowska Małgorzata

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Inspektor

Phone: +48 94 348 87 63

Fax: -

E-mail: malgorzata.szatkowska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 43

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych

Król-Radzimska Magdalena

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 34 88 764

Fax: -

E-mail: magdalena.krol@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 40

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) osób prawnych.

Bartknecht Anna

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 34 88 762

Fax: -

E-mail: anna.bartknecht@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 42

Additional: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych: litery S, Ś, T, U, W.

Sulewska Agnieszka

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 34 88 760

Fax: -

E-mail: agnieszka.sulewska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 138

Additional: BIP, kredyty, obligacje, plany finansowe szkół.

Dobrzańska Kamila

Department: Referat Budżetu i Analiz

Position : Główny Specjalista

Phone: +48 94 34 88 760

Fax: -

E-mail: kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 138

Additional: plany finansowe Urzędu Miejskiego, szkół i przedszkoli, sprawozdawczość SEZAM.

Głyżewska Anna

Department: Referat Wymiaru Podatków

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34-88-763

Fax: -

E-mail: anna.glyzewska@um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok.43

Additional: wymiar podatków osoby fizyczne

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku