List of employees

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kozik Estera

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Dyrektor Wydziału

Phone: + 48 94 34 88 620

Fax: -

E-mail: estera.kozik@um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 223

Additional: Nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją polityki kadrowej i szkoleniowej Urzędu Miejskiego.

Kufel Magdalena

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Podinspektor

Phone: + 48 94 34 88 614

Fax: -

E-mail: magdalena.kufel@um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 222

Additional: Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

Sinkiewicz Iga

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Inspektor

Phone: + 48 94 34 88 614

Fax: -

E-mail: iga.sinkiewicz(at)um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 222

Additional: Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do ich złożenia.

Czerwińska Joanna

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Główny specjalista

Phone: + 48 94 34 83 940

Fax: -

E-mail: joanna.czerwinska@um.koszalin.pl

Address: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pok. 322

Additional: Szkolenia i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim. Prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwenckimi oraz delegacjami pracowników.

Janus Aleksandra

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34 88 613

Fax: -

E-mail: aleksandra.janus@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Rynek Staromiejski, pokój 221A

Additional: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sprawy związane z budżetem.

Kruczyńska Agnieszka

Department: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Position : Podinspektor

Phone: + 48 94 348 88 85

Fax: -

E-mail: agnieszka.kruczynska@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 322

Additional: Szkolenia i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim. Prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwenckimi oraz delegacjami pracowników.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku