List of employees

Urząd Stanu Cywilnego

Bassel-Jazgar Katarzyna

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Kierownik

Phone: +48 94 34 88 835

Fax: -

E-mail: katarzyna.bassel@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 12

Additional: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów oraz przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego.

Mielcarek Bogusława

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Zastępca kierownika ds. archiwum i zgonów

Phone: +48 94 34 88 836

Fax: -

E-mail: boguslawa.mielcarek@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 4.

Additional: wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów uzupełnienia, prostowania, odtwarzania, ustalenia treści aktu stanu stanu cywilnego.

Zmuda Trzebiatowska Beata

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Zastępca Kierownika

Phone: +48 94 34 88 838

Fax: -

E-mail: beata.zmuda@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 16

Additional: wpisywanie wzmianek marginesowych do aktów stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji ostatecznych oraz przyjmowanych oświadczeń

Sieradzka Maria

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Główny specjalista

Phone: +48 94 34 88 694

Fax: + 48 94 34 26 501

E-mail: maria.sieradzka@um.koszalin.pl

Address: Koszalin, 75-007, ul. Dąbrówki 1 pok. 21

Additional: aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców i w rejestrze zamieszkania cudzoziemców

Sidorowicz Adrian

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34 88 694

Fax: +48 94 342 65 01

E-mail: adrian.sidorowicz@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 21

Additional: zmiana imion i nazwisk, migracje

Urbańska Aurelia

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Inspektor ds. małżeństw

Phone: +48 94 34 88 839

Fax: -

E-mail: aurelia.urbanska@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 13

Additional: przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego, rejestracja małżeństw sporządzanie i wydawanie odpisów aktów małżeństw.

Lewandowska Anna

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Podinspektor ds. zgonów

Phone: +48 94 34 88 840

Fax: -

E-mail: anna.lewandowska@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 5

Additional: przygotowanie projektów decyzji w sprawie zmian imienia, nazwiska przygotowanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

Aleksandrowicz Stanisława

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Inspektor ds. zgonów

Phone: +48 94 34 88 848

Fax: -

E-mail: stanislawa.aleksandrowicz@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 10

Additional: rejestracja zgonów, sporządzanie i wydawanie odpisów aktów zgonu.

Panfil Monika

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Inspektor

Phone: +48 94 34-88-834

Fax: -

E-mail: monika.panfil@um.koszalin.pl

Address: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.14

Additional: urodzenia

Sumara Agnieszka

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Podinspektor

Phone: +48 94 34-88-837

Fax: -

E-mail: agnieszka.sumara@um.koszalin.pl

Address: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.15

Additional: urodzenia

Bogacka Lucyna

Department: Urząd Stanu Cywilnego

Position : Inspektor ds. archiwum

Phone: +48 94 34 88 841

Fax: -

E-mail: lucyna.bogacka@um.koszalin.pl

Address: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 3

Additional: prowadzenie archiwum ksiąg polskich i niemieckich stanu cywilnego wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz odpisów aktów.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku