Menu główne

Żłobki niepubliczne i Kluby dziecięce

Obecnie Miasto Koszlain posiada 32 podmiotów z 1.538 miejscami,  z czego:

 - 1 Żłobek Miejski z 7 oddziałami – 540 miejsc;

 - 24 Żłobków Niepublicznych -973 miejsca;

 - 1 Klub Dziecięcy – 25 miejsc. 

Miasto Koszalin  udziela dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka niepublicznego i 200 zł na dziecko w uczęszczające do klubu malucha zgodnie z uchwałą nr XIV/148/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Koszalin.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku