Menu główne

Szczepienia przeciwko grypie

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia

 Wykaz zakładów opieki zdrowotnej wyłonionych na realizatorów programu zdrowotnego pn: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia”w 2019r.

 

Lp.

 

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Numer telefonu

1

Przychodnia Lekarska „VITA” s. c. Al. Monte Cassino 13, 75 – 414 Koszalin

094-347-72-00

094-347-72-01

2

Zakład Opieki Zdrowotnej „Panaceum”,

 ul. Krzyżanowskiego 1, 75-328 Koszalin

ul. Racławicka 15-17, 75-016 Koszalin

094-346-44-78

094-348-82-86

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie”, ul. Kościuszki 7, 75-404 Koszalin

094-342-54-03

4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salvita” s. c, ul. Kolejowa 71, 75-108 Koszalin

094-342-75-45

5

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 204 A,75-640 Koszalin

261-45-77-92

261-45-77-02

6

Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”,ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin

Al. Monte Cassino 13, 75-411 Koszalin

094-343-66-00

094-343-04-22

7

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cordis” ul. Kościuszki 7, 75-404 Koszalin

094-346-24-71

094-342-56-28

8

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka” ul. Stanisława Staszica 8a,

 75-256 Koszalin

094-347-74-82

504-013-814

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, ul. Szpitalna 2,75-720 Koszalin

094-347-16-44

094-347-16-88

10

CM Beta – Tarnowski Sp. z o.o. , ul. Traugutta 31/3, 75-587 Koszalin

502-590-411

094-343-22-99

11

Medical Beta  Sp. z o.o.

ul. H.Modrzejewskiej 15, 75-721 Koszalin

094-341-10-49;

094-340-09-99;

0604-549-478

12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Na Skarpie” s.c.ul.  Bosmańska 9, 75-257 Koszalin

94-343-25-75

13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” ul. Św. Wojciecha 1, Koszalin

 

94 340 58 38

 Szczpieniami objęci będą mieszkańcy Koszalina z grupy podwyższonego ryzyka -  powyżej 65 roku życia tj: urodzeni do dnia  31 grudnia 1954 r.

 Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu profilaktycznego wynosi 190.000 zł. W ramach programu zostanie zaszczepionych 4.750 osób z grupy ryzyka powyżej 65 roku życia.

Szczepienia rozpoczną się nie później jak 30 września br.

 

Realizacja "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” w latach 2007-2018

 

Rok

Liczba zaszczepionych przeciwko grypie

Cena jednostkowa szczepionki (zł)

Koszt szczepień (zł)

Liczba realizatorów szczepień

2007

3 000

25

75 000

8

2008

3 532

30

105 960

8

2009

3 335

30

100 000

8

2010

3 908

26

101 608

12

2011

3 917

26

101 842

10

2012

3 863

25

96 575

13

2013

3 868

25

96 700

14

2014

3 753

26

97 458

8

2015

3 790

27

102 330

13

2016

3 874

26

100 724

14

2017

3 739

32

119 648

12

2018

3 928

40

157 120

12

Razem

44 507

 

1 254 965

 

W latach 2007 - 2018  szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych  44.507 osób powyżej 65 roku życia. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.254.965 zł

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 103/2019 z dnia 01 sierpnia 2019r. o projekcie programu polityki zdrowotnej.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin 


 Szczegółowe Informacje o szczepieniu przeciwko grypie:

Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

Kto powinien zostać zaszczepuiony przeciwko grypie http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/4/#kto-powinien-zostac-zaszczepiony-przeciw-grypie

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku