Menu główne

Radni Rady Miejskiej

 

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

2018-2023

 

Jan Kuriata - Przewodniczący Rady Miejskiej

Nauczyciel akademicki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Koszalinie, był Posłem na Sejm RP w latach 2007-2011, a w latach 2014-2018 radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi oraz przyznanym przez Premiera Francji Medalem w Zakonie Palm Akademickich za zasługi w szerzeniu kultury francuskiej w Polsce i regionie.

Barbara Grygorcewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Urodzona w 1963r. Radna V, VI i VII kadencji. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  w Poznaniu, geomorfolog i paleogeograf czwartorzędu. Prowadzi działalność gospodarczą. Pomysłodawczyni  programu edukacyjnego „Zdrowo jesz – lepiej żyjesz” oraz konkursów kulinarnych w ramach tego programu „Masterszefik”, pomysłodawczyni oraz współorganizatorka „Balu Seniora”. Mężatka , dwoje dzieci.  Wszyscy zarejestrowani w banku dawców szpiku kostnego.

Jakub Kowalik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Urodzony w 1990 r. w Koszalinie, żona Małgorzata, wykształcenie wyższe, przedsiębiorca. Radny Miasta poprzedniej kadencji. Jako 18-latek rozpoczął działalność społeczną w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalina, Poseł Sejmu Dzieci i Młodzieży, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Koszalin. Organizator i pomysłodawca spotkań parlamentarzystów ze studentami Politechniki Koszalińskiej, a także wielu imprez sportowo-kulturalnych. Były członek  Rady Osiedla  im.   J.J. Śniadeckich. Pomysłodawca ogólnomiejskiej akcji „Zgłoś dziurę”, która ma na celu usunięcie ubytków w jezdni na ulicach Koszalina. Współautor projektu montażu sekundników na koszalińskich skrzyżowaniach, autor programu „Bezpieczne drogi dla wszystkich”.

 

 KLUB RADNYCH KOALICJA OBYWATELSKA

 

Sebastian Tałaj - Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska

Urodzony w 1977 r., rodowity koszalinianin. Nauczyciel, trener judo i koszykówki. Żona Anna - nauczycielka, troje dzieci. Jako radny chce działać w sferze edukacji oraz sportu dzieci  i młodzieży z myślą o młodym społeczeństwie. Napisał program „Judo dla każdego", który ma przeciwdziałać agresji i popularyzować zdrowy tryb życia poprzez aktywizację ruchową   i propagowanie sportu. Program został objęty patronatem Prezydenta Miasta. Radny Miasta Koszalina 2010-2018. Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki w latach 2012-2018. Pomysłodawca i jeden z inicjatorów wprowadzenia Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny. Projekty, w których uczestniczył, to budowa boiska sportowego przy „pętli" na Rokosowie. Organizator wielu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży m.in. „Bieg po zdrowie to tylko na Rokosowie" (pięć edycji), „Igrzyska i Paraigrzyska Gimnazjalne Koszalin-Rio de Janeiro" (trzy edycje), „Turnieje sportowe na Orliku".

Jan Kuriata

Nauczyciel akademicki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie, był Posłem na Sejm RP w latach 2007-2011, a w latach 2014-2018 radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi oraz przyznanym przez Premiera Francji Medalem w Zakonie Palm Akademickich za zasługi w szerzeniu kultury francuskiej w Polsce i regionie.

Barbara Grygorcewicz

Urodzona w 1963r. Radna V, VI i VII kadencji. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  w Poznaniu, geomorfolog i paleogeograf czwartorzędu. Prowadzi działalność gospodarczą. Pomysłodawczyni  programu edukacyjnego „Zdrowo jesz – lepiej żyjesz” oraz konkursów kulinarnych w ramach tego programu „Masterszefik”, pomysłodawczyni oraz współorganizatorka „Balu Seniora”. Mężatka , dwoje dzieci.  Wszyscy zarejestrowani w banku dawców szpiku kostnego.

Jakub Kowalik

Urodzony w 1990 r. w Koszalinie, żona Małgorzata, wykształcenie wyższe, przedsiębiorca. Radny Miasta poprzedniej kadencji. Jako 18-latek rozpoczął działalność społeczną w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalina, Poseł Sejmu Dzieci i Młodzieży, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Koszalin. Organizator i pomysłodawca spotkań parlamentarzystów ze studentami Politechniki Koszalińskiej, a także wielu imprez sportowo-kulturalnych. Były członek  Rady Osiedla  im.   J.J. Śniadeckich. Pomysłodawca ogólnomiejskiej akcji „Zgłoś dziurę”, która ma na celu usunięcie ubytków w jezdni na ulicach Koszalina. Współautor projektu montażu sekundników na koszalińskich skrzyżowaniach, autor programu „Bezpieczne drogi dla wszystkich”.

Marek Reinholz

Z wykształcenia mgr inż. inżynierii środowiska, ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami Unii Europejskiej. Przepracował  w koszalińskich firmach 40 lat, w tym 25 w Koszalińskich Wodociągach  i Kanalizacji, w których aktualnie pracuje. Bardzo ceni sobie rodzinę, jest od 40 lat szczęśliwym mężem, ojcem dwójki dorosłych dzieci i dziadkiem pięciorga wnucząt. Bierze czynny udział w życiu społecznym  i samorządowym  Miasta Koszalina i Osiedla Przylesie. Jest radnym Rady Miejskiej w Koszalinie czwartą kadencję tj. od 2006 r. Przewodniczy Komisji Budżetu i Finansów. Obecnie jest Przewodniczącym spółdzielczej Rady Osiedla im. J.J. Śniadeckich oraz Wiceprzewodniczącym samorządowej Rady Osiedla im. J.J. Śniadeckich.

Krystyna Kościńska

Główna specjalistka d/s polityki społecznej w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego. Wykształcenie - mgr fizyki. Ukończone studia podyplomowe - Organizacja pomocy społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Efektywne zarządzanie w sferze budżetowej na Akademii Ekonomicznej w Kiel. Przez 15 lat związana z koszalińską oświatą. W latach 1994-1995 oraz 1998-2002 wiceprezydent Koszalina d/s społecznych. Mężatka, dwóch dorosłych synów i czworo wnucząt. W Radzie Miejskiej zasiada nieprzerwanie od 1994 r.

Bożena Kaczmarek

Emerytowana nauczycielka języka polskiego, działaczka społeczna i kulturalna. Od 23 lat członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, członkini Stowarzyszenia Teatru Propozycji „Dialog” – aktorka Teatru Dialog, członkini Rady Osiedla „Wspólny Dom”.

Izabela Wesołowska

Od 1972 r. rodowita koszalinianka. Mama dwójki dzieci. Mgr administracji -zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracuje w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie na stanowisku zastępcy kierownika działu rozliczeń taryf i opłat. Drugą kadencję w Radzie Osiedla „Lechitów’. Od paru lat organizuje imprezy masowe dla dzieci i ich rodziców na Osiedlu Wenedów. W Radzie Miejskiej chce działać w sferze kultury, sportu i turystyki.

Anetta Urbaniak

Od urodzenia mieszkanka Koszalina, a na Rokosowie mieszka od 14 lat. Mama Dawida studenta I roku prawa. Ukończyła Politechnikę Koszalińską. Do roku 2017 pracowała jako funkcjonariusz w Urzędzie Celnym, obecnie jest Agentem Celnym.

Współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Rokosowa, w którym chętnie działa społecznie próbując zmienić otoczenie tej dzielnicy.

Leopold Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku nauczycielskim – wychowanie techniczne. Żonaty , dwoje dzieci, trzy wnuczki. Były Zastępca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej, wcześniej dyrektor Gimnazjum nr 6 . Radny poprzedniej kadencji.

Ryszard Tarnowski

Doświadczony samorządowiec. Działacz społeczny. Ekonomista i inżynier elektronik. Wieloletni przewodniczący Komisji Kultury, od sześciu kadencji członek komisji mieszkaniowej i komunalnej. Reprezentant środowiska kombatanckiego.

Błażej Papiernik

Urodzony w 1993 r. , absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach „samorząd terytorialny i polityka regionalna” oraz „gospodarka przestrzenna”. Obecnie jest dyrektorem Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Radosława Lubczyka oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. W przeszłości był m.in. Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży, Marszałkiem Parlamentu Studentów Uniwersytetu  Warszawskiego i Senatorem Uniwersytetu  Warszawskiego, twórca parlamentu Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacją młodzieży. Absolwent XX edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i półfinalista VII edycji programu Must Be The Music – Tylko Muzyka.

Dorota Chałat

Urodzona w  1965 r. w Koszalinie. Ukończyła studia magisterskie -Uniwersytet Gdański na Wydziale Zarządzania (specjalizacja: ekonomika przedsiębiorstw). Jest także absolwentką studiów podyplomowych (Uniwersytet Szczeciński- Rachunkowość, Politechnika Koszalińska- Zastosowanie informatyki w ekonomii, Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Gdańsku - Podatki i Doradztwo Podatkowe, WSB w Poznaniu -Windykacja i Zarządzani Należnościami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i ekonomii społecznej. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.  Od 2005 r. zaangażowana jest w działalność związaną z prawami człowieka, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w ramach organizacji pozarządowych jak i politycznych. Aktywna działaczka w ruchach obywatelskich, działających w obronie praw kobiet, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (Kongres Kobiet w Warszawie, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Antyprzemocowa Sieć Kobiet). Jest założycielką i prezeską Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet od 2009  r. oraz wiceprezeską Fundacji Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog Era Dialogu, absolwentką Szkoły Liderów w Warszawie XVIII edycja. Jest inicjatorką powołania w Koszalinie Rady Kobiet, w której obecnie pełni funkcję przewodniczącej( I kadencja) .  Obecnie pracuje w KARR S.A w Koszalinie jako animatorka/doradczyni kluczowa w projekcie Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zaangażowana z ramienia organizacji pozarządowych w działania w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Koszalinie od czterech kadencji. W kadencji 2017-2020 została wybrana jej w-ce przewodniczącą. W samorządowych wyborach 2018 r. startowała w ramach Koalicji Obywatelskiej  z rekomendacji Stowarzyszenia Era Kobiet. Jest radną Rady Miejskiej w Koszalinie od trzech kadencji. W radzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych oraz członkini Komisji Budżetu i Finansów. Prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci, preferująca zdrowy i aktywny styl życia, miłośniczka kotów i pieszych wędrówek.

Katarzyna Czarkowska

Rodowita koszalinianka. Kierowniczka Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, Studium Bibliotekarskiego i Politechniki Koszalińskiej, terapeutka zajęciowa. Organizatorka inicjatywy społecznej Kuchnia Społeczna Koszalin edukującej w zakresie zdrowego żywienia i pomagającej zwierzętom, wiceprezeska Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet, członkini Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Koszalina.

Żaneta Kwapisz

Urodzona w 1978 r. Żona i mama 2 dzieci.  Absolwentka Politechniki Koszalińskiej – kierunek Ekonomia. Ukończyła studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim – kierunek wiedza o społeczeństwie. Przez 15 lat nauczycielka w szkole „na Jedności” oraz opiekun szkolnego Koła Wolontariusza. Inicjuje i wspomaga projekty społeczne i edukacyjne oraz wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz seniorów  i niepełnosprawnych . W swojej działalności szczególną uwagę zwróci na rozwój koszalińskiej edukacji oraz polityki prorodzinnej i prozdrowotnej.

Łukasz Sendlewski

Urodzony w 1980 r. - żonaty. Z wykształcenia socjolog i ekonomista. W wolnym czasie ogląda polskie filmy i uprawia turystykę rowerową. Jeśli czasu jest więcej - podróżuje. W Radzie Miejskiej chce się zająć poszerzeniem oferty kulturalnej miasta oraz rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych. Radny VI i VII kadencji.

Tomasz Bernacki

Urodzony w 1973 r., żonaty - wspólnie z żoną Anną wychowują trójkę dzieci.  Wykształcenie wyższe administracyjne i studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Marketing Logistyka (Uniwersytet Szczeciński).  Radny VI i VII kadencji samorządu

 

Bogumiła Tiece

Urodzona w 1975 r., od urodzenia związana z Koszalinem. Ukończyła studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, a później podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracowała jako dziennikarka, specjalistka ds. marketingu, prowadziła także własną działalność gospodarczą. Od wielu lat działa społecznie na rzecz zwierząt, będąc inspektorem w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Walczy z przestępczością wobec starszych, edukuje dzieci i młodzież w zakresie szacunku do zwierząt i środowiska.

Marcin Waszkiewicz

 Urodzony w 1976 r. Rodowity Koszalinianin. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego - politolog. Obecnie  Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Wydział Zamiejscowy w Koszalinie.

 

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


Artur Wiśniewski – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 Urodzony w  1969. Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie, informatyka w szkole oraz doradztwo podatkowe.
Od 1998 r. radny Rady Miejskiej  w Koszalinie. W latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Żonaty, troje dzieci. 

Andrzej Jakubowski

Urodzony w 1953 r. w Warszawie, żonaty, dwoje dzieci. Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego, wykształcenie wyższe. Ukończył studia techniczne na WSI  w Koszalinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Rachunkowość” i Akademię Liderów Samorządowych. Samorządowiec pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina w latach 2006-2010, Wicemarszałka i radnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014, radny i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie w latach 2014-2015, Zastępca Burmistrza Gościna w latach 2015-2016. Od lipca 2016 Kanclerz  Uniwersytetu Szczecińskiego. Społecznik, oddany mieszkańcom miasta Koszalina. Motto przewodnie „SŁUŻYĆ”.

Anna Mętlewicz

Zamieszkuje w Koszalinie od wczesnych lat dziecięcych. Ukończyła Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie na kierunku Budownictwo Ogólne oraz Politechnikę Koszalińską na Wydziale Mechanicznym - kierunek pedagogiczny. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe
z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium w zakresie Zarządzania Kadrami i Marketingiem. Obowiązki radnej w Radzie Miejskiej w Koszalinie pełni od V kadencji samorządu terytorialnego tj. od 2006 roku. Obecnie jest członkiem Komisji Kultury  i Komisji Rewizyjnej. Motto działania:  „Pracę w Radzie Miejskiej traktuję jako zaszczyt oraz misję na rzecz społeczności lokalnej”.

Mariusz Nastarowski

Urodzony w 1980 r. w Koszalinie. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: pedagogika socjalna. Ukończone studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Oliwia Skórka

Radna VII i VIII kadencji Rady Miejskiej. W latach 2014-2018 była Wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, obecnie zasiada w Komisji Rewizyjnej. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Pracuje jako Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.

Miłosz Janczewski

Urodzony w 1982 r. w Koszalinie i tu spędził większość swojego życia. Studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej oraz filozofię w Krakowie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Kunszt zawodowy zdobywał nie tylko w Polsce (Gdańsk, Kraków i oczywiście Koszalin), ale również u cenionych architektów na świecie (Wenecja, Jerozolima). W roku szkolnym 1999/2000 uczył się w USA. Razem z drużyną zdobył Mistrzostwo Polski w Kartingu, za co został nagrodzony przez Prezydenta Koszalina. Obecnie prowadzi własną pracownię architektoniczną tworząc projekty, dzięki którym - jak ma nadzieję - Koszalin staje się piękniejszy. Założyciel FUNDACJI MIŁOŚCI, wspierającej najbardziej potrzebujących. Należy do RYCERSTWA KOLUMBA, jest członkiem HOSPICJUM im. św. Maksymiliana Kolbego                             
w Koszalinie.

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku