Menu główne

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Na realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV” w 2018 r.  został wybrany:

 Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”, ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin.

 Szczepienia będą wykonywane przez realizatora programu oraz podwykonawców w następujących miejscach:  

1.NZOZ Rodzina Poradnia Pediatryczna Aleja Monte Cassino 13, tel. 94 343-04-22

2.NZOZ Rodzina ul. Lelewela 7,  tel. 94 343-66-00

3.NZOZ Na Skarpie ul. Spokojna 48,  tel. 94-343-25-75 (tylko dla pacjentek zadeklarowanych do tego NZOZ)

4.NZOZ  Salvita ul. Kolejowa 71, tel. 94-342-75-45 (tylko dla pacjentek zadeklarowanych do tego NZOZ)

 W 2018 r. planowane jest zaszczepienie 322 trzynastoletnich dziewcząt ur. 2005 r. zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie  oraz przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Koszalina.                               

                                TERMIN SZCZEPIENIA PIERWSZĄ DAWKĄ:

                                      - od 23 kwietnia  do 28 kwietnia 2018r. oraz

                                      - od 7 maja do 18 maja 2018

 Na szczepienie można zgłaszać się osobiście najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu od godz. 10.00 do 17.00 do następujących punktów szczepień.

 Na szczepienie rodzic/opiekun prawny dziecka zabiera wypełniony Formularz zgody na szczepienie przesłany w załączeniu. Formularz dostępny jest również na stronie www.koszalin.pl/zdrowie i pomoc społeczna/program polityki zdrowotnej/ Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

 Ostateczny termin zakończenia podawania pierwszej dawki to 31 maj 2018.

Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach. Druga dawka zostanie podana 6 miesięcy po pierwszej dawce  w tej samej placówce co 1 dawka.

 Pliki do pobrania:

1. Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV

2. List  do rodziców  Prezydenta Miasta Koszalina

3. Terminy i miejsce szczepień

 
 

Realizacja szczepień HPV w latach 2009-2015

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba zaszczepionych 13 letnich dziewcząt

407

318

330

339

269

308

254

225

193

Cena jednej dawki szczepionki (zł)

298

267

185

200

139 

160

114,50

142

152

Łączna cena szczepień (zł)

363.858

252.048

183.150

203.400

132.606

98.560 

58.166

65.320

58.672

Wyszczepialność

88,5%

73,44%

77,83%

81,49 %

78,3 %

84 %

72,70 %

62,67%

55,94%

 W latach 2009 - 2017  szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy zostało objętych  2.643 trzynastoletnich dziewczynek. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.415.780  zł

Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV wpisują się w Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012-2015, który otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Zgodnie z art.  48a ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015. poz. 581), projektu programu polityki zdrowotnej nie przekazuje się do Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu jego zaopiniowania, jeżeli program polityki zdrowotnej jest kontynuacją programu realizowanego w poprzednim okresie.

 

 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku