Menu główne

Partnerstwo lokalne

PARTNERSTWO LOKALNE

Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace nad powołaniem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Gminy Miasta Koszalin. Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 18 lutego 2015 roku.

            W obliczu nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020 i szeregu pojawiających się możliwości w zakresie rozwiązywania/minimalizowania problemów społecznych miasta zasadnym stało się sformalizowanie zainicjowanego partnerstwa. Działanie to pozwoli nie tylko realizować wspólne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Koszalina, ale przede wszystkim stanowić będzie ukierunkowanie działań na integrację środowisk lokalnych, budowanie więzi pomiędzy sektorem biznesu, samorządu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy.

            Do partnerstwa, powołanego przez Prezydenta Miasta Koszalina, przystąpiło 9 instytucji/organizacji działających na rzecz mieszkańców tj.:

  1. Powiatowy Urząd Pracy
  2. Pracownia Pozarządowa
  3. Fundacja Nauka dla Środowiska
  4. Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
  5. Centrum Kultury 105
  6. Zarząd Budynków Mieszkalnych
  7. Miejska Komenda Policji
  8. Straż Miejska
  9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Porozumienie ma charakter otwarty i każda zainteresowana instytucja/organizacja działająca na rzecz mieszkańców Koszalina może poszerzyć grono partnerów.

Celem powołanego partnerstwa jest wzmacnianie działań na rzecz rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Gminy Miasta Koszalin.

Fachowego wsparcia oraz pomoc w inicjowaniu i budowaniu partnerstwa lokalnego oraz w pracach nad jego formalnym powołaniem udzielił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

 Partnerstwo lokalne

Partnerstwo lokalne

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku