Menu główne

Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”

Dane adresowe:

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

75- 525 Koszalin

ul. Piłsudskiego 64

tel. (94) 341-92-67, fax 94-34-19-268

Kierownik: Jolanta Lebiedź

kontakt e-mai: jolanta.lebiedz@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adresaci oferty:

 •   osoby od 60 roku życia,
 •  będące mieszkańcami Koszalina,
 •   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność samoobsługi,
 •   pragnące w ciekawy i aktywny sposób zagospodarować wolny czas.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 •  serdeczną i rodzinną atmosferę,
 •   miłą i profesjonalną opiekę,
 •  pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,
 •   ciepły posiłek,
 •   terapię zajęciową:  aktywizację ruchową,  zajęcia  - rekreacyjne, kulturalno – oświatowe,  edukacyjne, muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne,

relaksacyjne, spotkania integracyjne, w tym międzypokoleniowe,

 •   trening kulinarny, praktyczny,
 •   inscenizacje, gry i zabawy,
 •   spacery, wycieczki i pikniki.

Do dyspozycji seniorów jest sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, świetlica

z telewizorem i dostępem do multimediów, dwa komputery umożliwiające cyfrową aktywizację , toalety, jadalnia, pracownia majsterkowicza,

pracownia krawiecka, rękodzielnicza i plastyczna, sala relaksacyjna.

Wymagane dokumenty:

 •   pisemny wniosek osoby zainteresowanej,

Miejsce złożenia dokumentów:

 •   Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

al. Monte Cassino 2,

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku