Menu główne

BIMs Plus (szef logistyki)

Jesteśmy międzynarodową firmą o zasięgu ogólnopolskim. Zajmujemy się sprzedażą hurtową materiałów grzewczych, sanitarnych i sieci zewnętrznych.

W związku z dynamicznym rozwojem, chętnie rozpoczniemy współpracę z osobami ambitnymi, chcącymi poszerzać swoje umiejętności, wiedzę, oraz które chcą zasilić szeregi naszej spółki i objąć stanowisko:


Szefa Logistyki 

(miejsce pracy: Koszalin, ul. Żytnia 9)

 

Jaki jest nasz idealny kandydat/ kandydatka?       

 Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem, w koordynacji i organizacji procesów logistycznych w spółce. Idealny kandydat lub kandydatka to osoba, która powinna cechować się odpowiedzialnością, umiejętnością zarządzania ludźmi, posiadać zdolności analityczne i organizacyjne, musi być również sumienna i wyróżniać się cechami przywódczymi.

 

Czy to właśnie Ty? Jeśli tak, to w naszej spółce będziesz odpowiadać za:

 

 • planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań optymalizujących przebieg procesów logistycznych (lean management)
 • analizę, rozwój i ciągłą optymalizację organizacji pracy i procesów logistycznych
 • planowanie i zarządzanie budżetem działu logistyki
 • zarządzanie podległym zespołem
 • identyfikację i wdrażanie środków doskonalących, zwłaszcza w zakresie efektywności i jakości logistyki
 • współpracę z szefem spółki, działem zakupów, działem sprzedaży, komisją logistyczną oraz partnerami zewnętrznymi

 

Czego wymagamy?

 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w na podobnym stanowisku
 • minimum 5 letniego doświadczenia w pracy w logistyce magazynowej
 • siły charakteru i umiejętności analitycznego myślenia, które pozwolą Ci podejmować strategiczne decyzje
 • znajomości procesów logistycznych
 • umiejętności komunikacji i współpracy na różnych poziomach organizacji
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • nastawienia na realizację celów
 • umiejętności budowania i motywowania zespołu
 • komunikatywnej znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • prawo jazdy kat. B

 

Dołączając do naszej organizacji zyskasz:

 • solidny proces wdrożeniowy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • szereg szkoleń, wspierających Twój rozwój zawodowy i kompetencje
 • ciekawą pracę, zapewniającą stały rozwój i realizację samodzielnych i odpowiedzialnych zadań  i  projektów
 • niezbędne narzędzia pracy oraz samochód służbowy, laptop, telefon
 • pakiet medyczny
 • karta Multisport
 • ubezpieczenie grupowe

 

Zainteresowanych naszą ofertą pracy, prosimy o przesłanie CV na podany poniżej adres e-mail: Lukasz.Sienkiewicz@bimsplus.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

W swoich zgłoszeniach, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Spółkę Bims Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOSZALIN Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, ul. Żytnia 9, 75-818 Koszalin; wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Pana/Panią w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym), dla celów prowadzonej rekrutacji.

 

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji).

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Bims Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOSZALIN Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, ul. Żytnia 9, 75-818 Koszalin. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych - e-mail: ochrona.danych@grupa-hbh.pl .

2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem.

3. Pracujemy wyłącznie na danych podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji.

4. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo aplikację i zostaną usunięte natychmiast po jego zakończeniu, to jest najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę z kandydatem, który w wyniku tej rekrutacji pozytywnie zakończył okres próbny i zostanie zatrudniony na umowę o pracę. Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

5. W przypadku gdy wyrazili Państwo zainteresowanie aplikowaniem na stanowisko w innej Spółce Grupy i wyrazili Państwo zgodę na przekazanie złożonych przez Państwa dokumentów do tej Spółki, w zakresie terminów usunięcia Państwa danych Osobowych, obowiązują zapisy zawarte w punkcie 4.

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji, niż wymagany przez prawo pracy. Jeśli udzielili Państwo zgody, informujemy, iż zgoda ta może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie.

7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem  i przeprowadzić w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem.

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz inna Spółka Grupy w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie jej Państwa danych osobowych.

9. Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres lub email wskazany w punkcie 1.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku