Menu główne

Znamy wykonawcę remontu Amfiteatru

31.07.2019

29.07.2019 r. o godz. 12.00 w galerii  Centrum Kultury 105 w Koszalinie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na modernizację amfiteatru w ramach projektu pt.:

Projekt INT77 „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie" - dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wykonawca BUDIMEX SA ul. Stawki 40, Warszawa, został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia 16.07.2019 r.

Na podpisaniu umowy byli obecni:

  1. Prezydent – Piotr Jedliński
  2. Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie – Paweł Strojek
  3. Zastępca Dyrektor CK 105 w Koszalinie Monika Modła
  4. Dyrektor Wydziału Inwestycji – Elżbieta Reinholz
  5. Biuro Zamówień Publicznych UM – Anna Bober
  6. Koordynator ds. projektów unijnych – Izabela Wilke

Ze strony Wykonawcy - BUDIMEX SA:

  1. Dyrektor Oddziału– Andrzej Schmalenberg
  2. Dyrektor Ds. Handlowych – Jacek Zaborowski
  3. Dyrektor Rejonu Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Maślanka

Przypomniujmy rys historyczny projektu.

Centrum Kultury 105 w Koszalinie w październiku 2016 roku złożyło wspólnie z partnerem niemieckim z Neubrandenburga projekt do INTERREGU VA do program Natura i Kultura pt.:  „Park rekreacyjno – kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” na sfinansowanie modernizacji amfiteatru. Wartość projektu wynosi 13.410.513,33 PLN brutto – kwota dofinansowania - 7.246.381,28 PLN.

 

Umowa na realizację Projektu została podpisana przez obie strony w Neubrandenburgu w Urzędzie Miasta dnia 18.10.2018r. Stronę polską reprezentował  Prezydent Miasta Piotr Jedliński i Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie Paweł Strojek, a stronę niemiecką Nadburmistrz Miasta Neubrandenburga Silvio Witta. W efekcie projektu nastąpi zarówno rewaloryzacja i dopasowanie funkcji użytkowych miejskich założeń parkowych ponieważ modernizowane obiekty po stronie polskiej jak i niemieckiej usytuowane są w parkach, jak również wspierać się będzie transgraniczną wymianę na niwie kulturalnej.

           

Zaplanowano w partnerstwie polsko – niemieckim  11 działań miękkich:


- debata dot. strategii działań w zakresie komunikacji ze społeczeństwem;

- Hanza Jazz Festiwal;

- warsztaty filmowe;

- Festiwal Akordeonowy;

- wystawa interdyscyplinarna artystów;

- Festiwal Kulinarny Ulica Smaków;

- konferencja o ogrodach;

- Plener rzeźbiarski;

- konkurs pisarski;

- powstanie filmu video o współpracy

- projekt „adoptuj pszczołę”.

 

Planowany zakres modernizacji amfiteatru:

1. Widownia, scena i otoczenie widowni

1.1 Widownia na ok. 4300 miejsc z możliwością wydzielenia widowni na 987 osób na potrzeby imprez rekreacyjnych. Wymiana siedzisk na drewniane z oparciami. Widownia zostanie podzielona na sektory z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnym przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

- reżyserka do realizacji światła i dźwięku;

- konstrukcja do montażu świateł na widowni w 3 miejscach;

- przed zastawkami zainstalowany ruchomy, wysuwany biały ekran;

- likwidacja sterówki.

1.2 Scena

- wymiana nawierzchni sceny i schodów po bokach sceny;

 - likwidacja dachoekranu.

1.3 Światła

Konstrukcja umożliwiająca montaż świateł:

- aluminiowe kratownice o długości przyszłej szerokości sceny.

Na kratownicach będzie instalowane oświetlenie potrzebne do realizacji imprez.

 

1.4 Nagłośnienie

- przygotowanie 5 punktów do podwieszenia modułów nagłośnieniowych;

- wyposażenie w elementy nagłośnienia potrzebne do równomiernego pokrycia dźwięku amfiteatru oraz systemu odsłuchowego dla sceny i słuchaczy;

1.5 Zastawki:

- po cztery ruchome (lewa/prawa, przód/tył) "zastawki" z obu stron sceny;

- 6 sztankiet nad sceną z czterema wyciągarkami 250 kg każda;

 

2. Zaplecze sceny (otoczenie, podpiwniczenie, parter, piętro)

Zaplecze ma być przebudowane na obecnej konstrukcji o nowoczesnej architekturze, doświetlone światłem zewnętrznym (oszklony), ogrzewane (podłączenie do MEC-u), w otoczeniu zewnętrznym uwzględniono taras zewnętrzny z miejscami do ustawienia stolików i krzeseł.

2.1 Podpiwniczenie

- wejście do podpiwniczenia od strony orkiestronu umożliwiające zjazd skrzyń ze sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym;

- wydzielone pomieszczenie na toalety dla publiczności z osobnym zewnętrznym wejściem;

- 3 sale warsztatowe, mieszczące do 10 osób;

- 1 magazyn na sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy z szerokimi drzwiami na wjazd skrzyń ze sprzętem;

- 1 magazyn techniczny;

- 1 magazyn gospodarczy;

- toalety dla personelu.

 

2.2 Parter

Zaprojektowano połączenie funkcji galerii z salą teatralno – koncertową i możliwością projekcji filmowych  z foye dla wykonawców w czasie koncertów;

 - w foyer na parterze mini galeria sztuki współczesnej z pełnym wyposażeniem wystawienniczym, oraz  małą sceną estradową i możliwością projekcji filmowych;

- taras zewnętrzny z miejscami do ustawienia stolików i krzeseł;

- toalety dla wykonawców;

- szatnia;

- pomieszczenie administracyjno – biurowe (portiernia).

 

2.3 Piętro

- dwie toalety dla wykonawców (likwidacja prysznica);

- 8 garderób (2 mieszczące 10 osób + 6 do 4 osób z wyposażeniem: lustra, krzesła, wieszaki, umywali, w dwóch garderobach na 10 osób łazienki, pozostałe bez łazienek);

- pomieszczenie socjalno - kuchenne z wyposażeniem.

 

3. Dodatkowo:

- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej;

- zamontowanie windy obsługującej zarówno osoby niepełnosprawne jak i umożliwiającej przetransportowanie sprzętu technicznego (nagłośnienie i oświetlenie).

 

Projekt uwzględnia zagospodarowanie terenu, aranżacje zieleni i oświetlenia, ogrodzenie, bramy wjazdowe (uwzględniający wjazd tirów), bramki wejściowe, monitoring wizyjny widowni i zaplecza, monitoring konstrukcji zadaszenia, naprawa dachu i  systemu przeciwwłamaniowego.

 

Zostało przeprowadzonych V postępowań przetargowych na modernizację amfiteatru,  w wyniku V postępowania, które zostało rozstrzygnięte w dniu 16.07.2019 r.  został wyłoniony wykonawca –  Firma BUDIMEX SA Warszawa.

 

- kwota 36.877.701,06 PLN

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku