Menu główne

Kolejne miliony z Unii Europejskiej płyną do Koszalina na nowoczesną edukację

02.07.2018
Podpisanie projektu

1, 253 mln. złotych zostanie przeznaczony na dostosowanie koszalińskiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Koszalińska samochodówka przeprowadzi długo oczekiwane prace remontowo-budowlane oraz doposaży pracownię blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną. Dodatkowo szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i urządzenia. Dzięki temu - w oparciu o najnowsze technologie - szkoła będzie mogła kształcić uczniów w zawodach: blacharz samochodowy oraz technik mechanik.

Rezultatem projektu będzie możliwość dostarczenia na regionalny rynek pracy doskonale przygotowanych absolwentów kierunków objętych inwestycjami, na które pracodawcy współpracujący ze szkołami zgłosili zapotrzebowanie.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku