Menu główne

Debata nad Raportem o Stanie Miasta

04.06.2019

Podczas najbliższej sesji rady Miejskiej (18 czerwca) odbędzie się debata nad Raportem o stanie miasta za 2018 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Koszalina, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Koszalinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7). Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 4 – 17 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, II piętro, pokój nr 211, w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

 

Treść raportu można znaleźć:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.bip.pl w folderze: RADA MIEJSKA – DEBATA  NAD  RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 ROK,

- na stronie internetowej Miasta Koszalina www.koszalin.pl w folderze STRATEGIA  ROZWOJU KOSZALINA/  RAPORT  O  STANIE  MIASTA).

Debata nad Raportem o stanie miasta jest organizowana po raz pierwszy i wynika ze zmian w Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. W myśl tych przepisów ma się ona odbywać podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy udzielane jest absolutorium, ale nie ma na nie bezpośredniego wpływu.

Porządek obrad VII sesja RM w dniu 18 czerwca 2019 r.

Przebieg Debaty nad Raportem o Stanie Miasta za 2018 rok

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku