Menu główne

Organizacje pozarządowe

Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:

Informujemy, iż od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań, które należy stosować dla ofert złożonych w trybie 19a i konkursów ofert ogłoszonych po tym terminie.

Wzory ofert i sprawozdań dostępne są pod poniższym linkiem.

Formularze ofert i sprawozdań dot. realizacji zadania pożytku publicznego

Informacja dotyczaca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc.

Baza Organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Koszalina:

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:

Grupa społeczna "MyKoszalin"


Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. " Niebezpiecznie w sieci" (informacja) (zaproszenie) (plakat)

Informacja dot. programu "Europa dla obywateli"

Gala Organizacji Pozarządowych 2019

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2019

Ankieta Aktualizacyjna dla Koszalińskich Organizacji

Gala Organizacji Pozarządowych 2018 (link - organizator Gali)

Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)


Festiwal Organizacji Pozarządowych 2018r.   (link - organizator Festiwalu)

Gmina Miasto Koszalin została wybarana na "Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2018" w ramach kokursu zoraganizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie działalności Organizacji pozarządowych

Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:

Informacje dotyczące funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku