Menu główne

Organizacje pozarządowe

Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:

Informujemy, iż od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań, które należy stosować dla ofert złożonych w trybie 19a i konkursów ofert ogłoszonych po tym terminie.

Wzory ofert i sprawozdań dostępne są pod poniższym linkiem.

Formularze ofert i sprawozdań dot. realizacji zadania pożytku publicznego

Baza Organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Koszalina:

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:

Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców i Organizacji pozarządowych

Zaproszenie do udziału w konkursie Koszaliński Lider NGO 2019

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2019

Ankieta Aktualizacyjna dla Koszalińskich Organizacji

Gala Organizacji Pozarządowych 2018 (link - organizator Gali)

Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)


Festiwal Organizacji Pozarządowych 2018r.   (link - organizator Festiwalu)

Gmina Miasto Koszalin została wybarana na "Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2018" w ramach kokursu zoraganizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie działalności Organizacji pozarządowych

Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:

Informacje dotyczące funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku